Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

THAM LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH- CSVC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Thi Quyen
Ngày gửi: 20h:40' 11-10-2013
Dung lượng: 760.0 KB
Số lượt tải: 266
Số lượt thích: 0 ngườiCHUYÊN ĐỀ 12
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG THCS ,TIỂU HỌC

Phần thứ nhất
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS, TIỂU HỌC
1. Các phạm trù cơ bản về tài chính, tài sản.
1.1. Tài chính
Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn lực tài chính bằng việc tạo lập và sử dụng các quỹ thu tiền nhằm đáp ứng yêu cầu tích luỹ hay tiêu dùng của các chủ thể trong xã hội. Bản chất của tài chính phản ánh mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn lực tài chính thông qua việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm mục đích đáp ứng các nhu cầu của các chủ thể trong xã hội
1.2. Quản lý tài chính
Là việc sử dụng các công cụ nghiệp vụ như lập dự toán, hạch toán kế toán, kiểm toán nhằm quản lý các nguồn vốn tự có và coi như tự có và sử dụng các nguồn kinh phí đó đúng theo chế độ quy định của Nhà Nước.
1.3. Cơ chế quản lý tài chính
Là hệ thống các hình thức, phương pháp và biện pháp tài chính được sử dụng để tác động vào quá trình vận hành của các quan hệ kinh tế tương ứng nhằm vào các mục tiêu quản lý được xác định.
1.4. Hoạt động quản lí‎ tài chính trong trường học
Là việc sử dụng các công cụ nghiệp vụ như: Lập dự toán tài chính, Quản lý công tác kế toán, Kiểm toán, kiểm tra tài chính nội bộ nhằm quản lý các nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách, sử dụng các nguồn kinh phí đó để thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục của nhà trường, theo đúng quy định của Nhà nước.
1.5. Tự chủ tài chính trường học
Là việc giao quyền tự chủ tài chính cho nhà trường là một phần của cơ chế phân cấp quản lý hệ thống giáo dục. Mục tiêu của việc trao quyền quản lý tài chính cho nhà trường là nhằm nâng cao chất lượng và công bằng giáo dục bằng việc thay đổi quyền lực và mối quan hệ của nhà trường với chính quyền địa phương trong vấn đề tài chính.
1.6. Ngân sách Nhà nước
Là quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước, thể hiện các quan hệ kinh tế giữa Nhà nước và xã hội trong quá trình phân phối dưới hình thức giá trị, nhằm huy động bắt buộc một phần thu nhập quốc dân vào trong tay Nhà nước để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý kinh tế - xã hội của mình.
1.7. Tài sản của nhà trường
Tài sản của nhà trường là cơ sở vật chất - kỹ thuật của trường học, bao gồm tất cả các phương tiện vật chất và phi vật chất được giáo viên, CBCNV và học sinh sử dụng nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình giáo dục, giảng dạy. Có thể chia tài sản của nhà trường thành 2 loại là phương tiện dạy học và đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc khác.
1.8. Ngân sách chi cho giáo dục phân theo nội dung kinh tế Gồm kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí không thường xuyên.
- Kinh phí chi thường xuyên, bao gồm: chi quỹ lương; chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, học sinh; hoạt động của bộ máy các cơ sở GD & ĐT và chi các hoạt động giảng dạy và học tập; duy tu và bảo dưỡng CSVC trang thiết bị.
- KInh phí không thường xuyên, bao gồm:
+ Chi đầu tư XDCB
+ Chi chương trìnhMTQG GD&ĐT
Nhằm tập trung giải quyết trước mắt những nhu cầu khó khăn cấp bách như phổ cập tiểu học và xóa mù chữ, đổi mới chương trình, SGK, tăng cường bổ sung phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, ký túc xá, cơ sở hạ tầng điện, nước, môi trường, nhà làm việc, thư viện và các công trình có liên quan đến học tập, giảng dạy, sinh hoạt, TDTT.
2. Xu hướng đầu tư cho giáo dục
2.1. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về đầu tư phát triển GD & ĐT
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng công tác giáo dục và đào tạo. Ngay từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ được xác định là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục và đào tạo là một động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố
Avatar

RẤT CẢM ƠN!

 

 
Gửi ý kiến