Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Unit 19- They're in the park

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Thu Yến
Ngày gửi: 16h:48' 15-08-2016
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 2150
Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)
UNIT 19: THEY’RE IN THE PARK
I- Đặt câu hỏi và trả lời về hoạt động (có ví dụ cho sẵn)
0- Mary/cooking => what is Mary doing? – She is cooking
Tony and Peter/playing football => What are Tony and Peter doing? They’re playing football
Lee/ flying kites

Ben/ cycling

Pat and Jack/ skating

May/ skipping

Kim and Mai/ cleaning the floor

Tiffany/ singing
II- Đọc và trả lời câu hỏi bên dưới
My name is Eddy. Today I am in the park with my friends. We are doing sports and playing games. Some of the boys and I are playing basketball. Some of the girls are drawing pictures. My friend Lisa is skipping. Nam and Minh are flying kites. We are very happy there.
1-Where are the children? ________________________________________________________________________________________
2-What is Eddy doing?________________________________________________________________________________________
3-What are the girls doing? ________________________________________________________________________________________
4-What is Lisa doing?________________________________________________________________________________________
5-What are Nam and Minh doing?________________________________________________________________________________
6- Are they happy there? ________________________________________________________________________________________
III-Đọc và điền từ còn thiếu
Flying cycling park weather playing


They are in the (1)_________________ now. The (2)_____________________ is very nice. It is sunny and windy. Mai and Xuan are (3)_________________________a kite. Mary and Tony and Quan are (4)_____________________ . Peter and Quan are (5)_______________________football
IV-Sắp xếp từ để được câu hoàn chỉnh

1- doing/are/What/you?_______________________________________________________________________________________
2- playing/park/I/football/in/am/the __________________________________________________________________________
3- today/is/What/weather/like?_______________________________________________________________________________
4- sunny/is/Ho Chi Minh/it/in __________________________________________________________________________________
V- Đặt câu hỏi cho các câu sau
1- ___________________________________________________________________? The children are in tbe park
2- __________________________________________________________________? They are playing games
3- __________________________________________________________________? Hoa and Mai are skipping
4- __________________________________________________________________? It is sunny today
5- __________________________________________________________________? It is cloudy in Hai Duong today
VI- Đọc và trả lời câu hỏi về bản than
1-What are you doing now?__________________________________________________________________________
2-Where are you now?__________________________________________________________________________
3-What is your father doing?__________________________________________________________________________
4-What is your mother doing?__________________________________________________________________________
5- Where are your parents? __________________________________________________________________________
 
Gửi ý kiến