Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

thi giữa kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Duyên
Ngày gửi: 20h:52' 18-03-2017
Dung lượng: 45.7 KB
Số lượt tải: 314
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn minh tâm )
TRƯỜNG THCS VŨ SƠN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn : TOÁN 7
Thời gian làm bài : 90 phút

Trắc nghiệm(1,0 điểm)
1. Giá trị biểu thức 2x4y3 + x3y2 - xy + y3 tại x = 1, y = -1 là:
A. 4 B. -1 C. - 4 D. 3
2. Đơn thức nào sau đây có bậc bằng 4 ?
A. - 4x3y2 B. 22x2 C. - 3x2yz2 D. -7x(xy)3
3. Đơn thức nào đồng dạng với đơn thức - 3x2y3
A. 0x2y3 B. 0,5(xy)2.y C. 2x3y2 D. -5(xy2)2
4. Cho tam giác ABC có = 450 ; = 750. Ta có:
A. AB< BC < CA B. BC < AB < AC C. CA < AB < BC D. CA < BC< AB
B. Tự luận(9,0 điểm)
Bài 1. (2,5 điểm)
Thời gian giải xong một bài toán(tính bằng phút) của học sinh trong một nhóm được ghi lại như sau:
Thời gian(x)
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số(n)
1
3
3
2
11
12
5
3

a) Lớp đó có bao nhiêu học sinh
b) Tính số trung bình cộng là 
Bài 2. (2,5 điểm)
Cho hai đơn thức  và 4x2y5
a) Tính tích 2 đơn thức trên
b) Tìm bậc của đơn thức tích
c) Chứng minh tích 2 đơn thức trên không thể nhận giá trị âm với mọi giá trị của x; y
Bài 3. (3,5 điểm)
Cho ABC cân tại A, .Kẻ BD, CE lần lượt vuông góc với AC và AB tại D và E. Gọi H là giao điểm của BD và CE. Chứng minh rằng :
ABD = ACE
HBC là tam giác cân
AH vuông góc với BC
Bài 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = (5 - )2 - 2. 
TRƯỜNG THCS VŨ SƠN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn : TOÁN 8
Thời gian làm bài : 90 phút

Bài 1. (3,0 điểm)
Cho biểu thức A = 
a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn A
b) Tính giá trị của A, biết 
c) Tìm x để A = 3
Bài 2. (2,0 điểm)
Giải các phương trình sau
a) 12 - 4x = 0
b) 
Bài 3. (1,5 điểm)
Trong một cuộc thi, một thí sinh phải trả lời một số câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 5 điểm. Hỏi học sinh đó phải trả lời bao nhiêu câu hỏi, biết học sinh đó đạt được 70 điểm ?
Bài 4. (3,0 điểm)
ChoABC, phân giác AD. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa A, vẽ , Bx cắt tia AD tại điểm E. Chứng minh :
a) ADC đồng dạng với DEB
b) 
c) EA.BD2 = ED.AB2
Bài 5. (0,5 điểm)
Cho 2 số x, y khác 0. Chứng minh rằng : 

TRƯỜNG THCS VŨ SƠN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn : TOÁN 9
Thời gian làm bài : 90 phút

Bài 1. (2,0 điểm)
Cho hệ phương trình 
a) Giải hệ phương trình khi a = 2
b) Tìm a để hệ phương trình có nghiệm (x; y) sao cho x2 + 3y + 2 = 0
Bài 2. (2,0 điểm)
Cho Parabol (P): y = x2 đường thẳng (d) : y = 2x + 1 trên cùng hệ trục toạ độ Oxy
a) Vẽ (P) và (d)
b) Tìm toạ độ giao điểm của (d) và (P) bằng phép toán
c) Tìm phương trình đường thẳng tiếp xúc với (P), biết đường thẳng đó song song với (d)
Bài 3. (2,5 điểm)
Cho 2 phương trình x2 - 3x + 2 - a = 0 (1)
x2 + 3x + 5a = 0 (2)
a) Giải phương trình (1) khi a = 2
b) Tìm a để phương trình (2) có nghiệm x = - 2
c) Chứng minh
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓