Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Thi giua ky 2 08-09

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Vân Anh
Ngày gửi: 18h:22' 20-03-2009
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
Sở giáo dục - đào tạo nam định. Đề kiểm tra chất lượng 8 tuần – học kỳ Ii
Trường thpt trần văn lan. Năm học 2008 – 2009
Môn tiếng anh – lớp 10
Mã đề: 517 Thời gian làm bài : 60 phút
Số phách

Họ và tên: ………………………………………………...
Số báo danh: ………………………………………………
Lớp:…………………………………………………………


Đề kiểm tra chất lượng 8 tuần – học kỳ Ii
Điểm

Môn tiếng anh – lớp 10.
Số phách

Mã đề: 517


Part A: grammar and vocabulary.

Exercise 1: Chọn phương án đúng (A hoặc B,C,D) để hoàn thành mỗi câu sau (2ps)
Câu 1: Do you agree that Tien Quan Ca is a ………………. and rousing song by Van Cao?
A. solemn B. musical C. lyrical D. romantic
Câu 2: We________ an interesting program on television last night.
A. watched B. are watching C. were watching D. watch
Câu 3: Be quiet! The baby________
A. sleep B. is sleeping C. are sleeping D. slept
Câu 4: By the time he arrived, all his classmates ………………….
A. had left B. left C. were leaving D. has left
Câu 5: A new bridge ...................... across the river recently.
A. has been built B. has built C. have been built D. has been building
Câu 6: We decided to keep walking………………the rain.
A. although B. because of C. in spite of D. because
Câu 7: I’d like to borrow this book. ……………..it yet?
A. Did you read B. Had you read C. Have you read D. Do you read
Câu 8: We decided ……………….her mother.
A. visit B. visiting C. to visit D. visited

Exercise 2: Chọn phương án (A hoặc B,C,D) ứng với từ có phần gạch chân co cách phát âm khác với ba từ còn lại trong mỗi câu: (1p)
Câu 9: A. talk B. box C. sport D. more
Câu 10: A. child B. life C. like D. film
Câu 11: A. presented B. decided C. informed D. transported
Câu 12: A. visitor B. listen C. continue D. interesting

Part B: Reading
Read the text and answer the following question: (2ps)
The elephant is the biggest four-legged animal in the world. It is also the gentlest, but not always.
Elephants are like us in some ways. They live for a long time – fifty or sixty years. They can remember things very well. They never forget great sadness or great happiness. A female


elephants dies: her daughters and her granddaughters are sad for many months. They never forget a dear friend.
Elephants are like us, but they are also different. They live in families, families of females. There will be a few young males – a few “baby boys”. But he females will soon send them away. An elephant family keeps only its daughters, mothers and grandmothers.
The females stay together for fifty, sixty … a hundred years. The older animals look after the young one. The mothers teach their daughters and set a good example.
And what happens to male elephants? Well, the young males stay with their mothers for a time. Then they must leave the family. A bull elephant does not often have a friend. He lives apart, away from the family, and often away from the others bulls.
Sometimes the females call a bull. He can visit them then, and stay for a time, but soon his “wives” and sisters send him away again. The females have a very happy family life. What do the bulls think about it? We don’t know.
Note: gentle:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓