Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

thi giữa kỳ I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Hồng Phiên
Ngày gửi: 05h:55' 26-12-2016
Dung lượng: 510.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN TOÁN - LỚP 8
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề )
A. TRẮC NGHIỆM: (3đ)

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau, lưu ý mỗi câu có thể có nhiều lựa chọn đúng.

Câu 1. Điều kiện của n (nN) để 5x3ny3 chia hết cho 7x6yn là:
A. n2 B. n3
C. n D. n
Câu 2. Kết quả của phép nhân xy2(16x3y2 - 3x3) là:
A. 4x3y4 - x3y2 B. 4x4y4 - x4y2
C. 4x3y4 + x3y2 D. 4x4y4 + x4y2
Câu 3. Thương của phép chia () : () là :
A. 6x4y2z6 B. - 6x4y2z6
C. x4y2z6 D. - x4y2z6
Câu 4. Biểu thức nào sau đây có dạng bình phương một hiệu: A. y2 - 2y + 2 B. 1 - 2x2 + x4
C. 4a2 - 4a + 1 D. 9 - 6b + 3b2

.Câu 5. Biểu thức (x - 2)(x2 + 2x + 4) có thể viết thành :
A. x3 - 8 B. x3 - 6
C. x3 + 8 D. x3 + 6

Câu 6. Kết quả phân tích đa thức a(x - y) + b(y – x) thành nhân tử là:
A. ab((x – y)(y – x) B.(x – y)(a + b)
C.(x – y)(a – b) D. (y – x)(b – a)
B. TỰ LUẬN: (7đ)

Bài 1. (1,5đ) Rút gọn biểu thức : (x - 2y - 1)2 - (2y + x)(2y - x)+4y(x - 1)

Bài 2. (1,5đ) Tìm x,biết : (x - 2)3- x3 + 6x2 = 14

Bài 3. (3đ) Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) –x2 + 4xy - 4y2 + 49
b) 18x3 + 54y3

Bài 4. (1đ) Định x để biểu thức A đạt giá trị lớn nhất, biết : A = x(4-x)


((( HẾT (((

.

ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN TOÁN - LỚP 8


A.TRẮC NGHIỆM: (3đ)

CÂU
1
2
3
4
5
6

ĐÁP ÁN
D
B
A
B ; C
A
C ; D


B.TỰ LUẬN: (7đ)

BÀI
ĐÁP ÁN
ĐIỂM

Bài 1
(1,5điểm)
 (x-2y-1)2- (2y+x)(2y-x)+4y(x-1)
=x2+4y2+1-4xy-2x+4y-4y2+x2+4xy-4y
=2x2-2x+1

1đ25
0đ25

Bài 2
(1,5điểm)
(x-2)3-x3+6x2=14
x3-6x2+12x-8-x3+6x2=16
12x=24
 x=2
Vậy x=2.

0đ5
0đ5
0đ5

Bài 3
(3điểm)
a) –x2+4xy-4y2+49 = -(x2-4xy+4y2) +49
= 72-(x-2y)2
= (7+x-2y)(7-x+2y)
0đ5
0đ5
0đ5


b) 16x3+54y3=2(8x3+27y3)
=2[(2x)3+(3y)3]
=2(2x+3y)(4x2-6xy+9y2)
0đ5
0đ5
0đ5

Bài 4
(1điểm)
 A= x(4-x)
= - (x2-4x+4)+4
= - (x-2)2+4
Vì - (x-2)20 x
Nên - (x-2)2+ 44 x
Do đó Max[- (x-2)2+ 4] = 4 x=2
Vậy A đạt giá trị lớn nhất là 4 khi x=2

0đ25
0đ25

0đ25

0đ25ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I


Năm
 
Gửi ý kiến