Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

THI HK I HÓA 11 SỞ QUẢNG NAM 18-19

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Huỳnh Thị Long
Ngày gửi: 21h:23' 13-12-2019
Dung lượng: 227.0 KB
Số lượt tải: 1078
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM(Đề thi có 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Hóa Học – Lớp 11
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ: 301I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)
Câu 1. Dẫn từ từ CO2 vào dung dịch chỉ chứa 0,02 mol Ba(OH)2. Đồ thị dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của số mol kết tủa BaCO3 tạo thành theo số mol CO2.

Giá trị của x là A. 0,020. B. 0,015. C. 0,025. D. 0,005.
Câu 2. Phân đạm cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng gì?
A. Nitơ. B. Cacbon. C. Kali. D. Photpho.
Câu 3. Không nên bón phân urê cho cây trồng cùng lúc với
A. phân vi lượng. B. phân kali. C. vôi sống. D. phân lân.
Câu 4. Dung dịch HNO3 0,01M có pH bằngA. 13. B. 1. C. 12. D. 2.
Câu 5. Dung dịch X gồm 0,05 mol Na+, 0,04 mol Cl-, 0,03 mol SO42- và Mg2+. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m làA. 6,820. B. 5,690. C. 8,875. D. 6,050.
Câu 6. Một loại nước thải công nghiệp có pH = 3,5. Nước thải đó có môi trường
A. trung tính. B. axit. C. bazơ. D. lưỡng tính.
Câu 7. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch Y chứa 8m gam muối và x mol một chất khí duy nhất là N2O. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, kết thúc thí nghiệm có 25,84 gam NaOH đã phản ứng. Giá trị của x gần nhất với A. 0,060. B. 0,050. C. 0,030. D. 0,055.
Câu 8. Trong công nghiệp, axit nitric được tổng hợp từ amoniac qua ba giai đoạn với hiệu suất của toàn bộ quá trình đạt 96%. Theo quá trình trên, từ 4 tấn amoniac người ta thu được m tấn dung dịch HNO3 60%. Giá trị của m làA. 24,71.B. 23,72.C. 25,74. D. 14,82.
Câu 9. Silic tan được trong d dịch của chất nào sau đây? A. NaOH.B. HF.C. NaCl.D. HCl.
Câu 10. Chất nào sau đây là chất điện li?A. C2H5OH.B. HNO3.C. C12H22O11. D. CO2.
Câu 11. Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaHCO3, hiện tượng xảy ra là
A. có kết tủa và sủi bọt khí. B. thoát ra khí không màu.C. thoát ra khí mùi khai.D. xuất hiện kết tủa trắng.
Câu 12. Ứng dụng phổ biến nhất của amoni nitrat là làm phân bón, thuốc nổ quân sự. Amoni nitrat có công thức hóa học làA. NH4NO2. B.(NH4)2NO3.C. NH4NO3.D. (NH4)2NO2.
Câu 13. Phản ứng NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O có phương trình ion thu gọn là
A. H++OHH2O.B.Na+ + NO3NaNO3.C. H2+ + OH2-  H2O.D. Na2++NO32-  NaNO3.
Câu 14. Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong nhiều loại mặt nạ phòng độc. Chất X là A. silicagen. B. than hoạt tính. C. thạch anh. D. đá vôi.
Câu 15. Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây:

Bên trong bình, lúc đầu có chứa khí X. Hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm: nước phun mạnh vào bình và chuyển thành màu hồng. Khí X làA. NH3. B. HCl. C. CO2. D. N2.
II/ PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Hoàn thành phương trình hóa học cho các phản ứng sau:
a. KNO3 b. Na2CO3 + HCl → c. P + Ca → d. Si + O2 →
Câu 2 (1,5 điểm):
 
Gửi ý kiến