Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thi HK1 lớp 10 trắc nghiệm, tự luận có ĐA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày gửi: 20h:10' 08-01-2018
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 228
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT SƠN DƯƠNG

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Môn: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
(Đề này có 03 trang)Mã đề T01

Họ và tên:.............................................................Lớp:10A…

A.Phần trắc nghiệm: (Học sinh lựa chọn phương án trả lời rồi điền các chữ A, B, C, D vào bảng sau).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


Câu 1: Trong các câu sau, câu nào không là mệnh đề ?
A. 15 là số nguyên tố. B. Hôm nay có tiết toán không ?.
C. x2 + x =0. D. 2n + 1 chia hết cho 3.
Câu 2: Mệnh đề phủ định của mệnh đề “14 là số nguyên tố” là mệnh đề:
A. 14 không là số nguyên tố. B. 14 không chia hết cho 2.
C. 14 không phải là hợp số. D. 14 không chia hết cho 7.
Câu 3: Phép toán [–3; 8) ( (1; 11) có kết quả là :
A. B. (1; 8). C. D. 
Câu 4: Tập hợp (–2; 3) \ [1; 5] bằng tập hợp nào sau đây?
A. B. (–2; 1] . C. D. (3; 5) .
Câu 5: Cho hàm số : . Trong các điểm sau đây điểm nào thuộc đồ thị của hàm số?
A. M1(2;3) B. M2(0;1) C. M3 D. M4(1;0)
Câu 6: Hàm số có đồ thị nào trong các đồ thị sau đây?
A. B. 
C. D. 
Câu 7: Tập xác định của hàm số là:
A. D = R B. D = R\ (1( C. D = R\ (–5( D. D = R\ (–5; 1(
Câu 8: Cho hàm số y = f(x) = x2 – 4x + 2. Khi đó:
A. Hàm số đồng biến trên khoảng . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Câu 9: Một học sinh đã giải phương trình (1) tuần tự như sau :
(I) (1) ( 
(II) ( 4x = 9
(III) ( 
(IV) Vậy phương trình có một nghiệm là 
Lý luận trên sai từ giai đoạn nào ?
A. (I) . B. (II) . C. (III) . D. IV.
Câu 10: Phương trình là phương trình hệ quả của phương trình nào sau đây ?
A. B. 
C. D. 
Câu 11: Phương trình có bao nhiêu nghiệm ?
A. 0 . B. 1 . C. 2 . D. Vô số .
Câu 12: Hệ phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 13: Phương trình 3(m + 4)x + 1 = 2x + 2(m – 3) có nghiệm duy nhất thì giá trị của m là :
A. m ( – . B. m ( – . C. m ( – . D. m ( .
Câu 14: Để phương trình (m – 1)x2 + 2mx + m = 0 có hai nghiệm phân biệt thì giá trị của m là :
A. m > 0 . B. m ( 0 . C. m > 0 và m ( 1. D. m ( 0 và m ( 1.
Câu 15: Cho các điểm A, B, C, D phân biệt. Hỏi có bao nhiêu vectơ (khác ) tạo bởi hai trong bốn điểm đó?
A. 4 B. 8 C. 12 D. 16
Câu 16: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ?
A. B. C. D. 
Câu 17: Cho A(
 
Gửi ý kiến