Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

thi học kì 1 hóa 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Sơn Tùng
Ngày gửi: 23h:17' 05-01-2021
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 249
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT CHÍ LINH

ĐỀ THI THỬ LẦN IV
(Đề gồm 04 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài : 50 Phút, không kể thời gian phát đềHọ tên :............................................................... Số báo danh : ...................


Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Rb = 85,5; K = 39; Li = 7;Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; F = 19; Mg = 24; P = 31; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Br = 80; I = 127; Au = 197; Pb= 207; Ni = 59; Si = 28; Sn = 119, He = 4

Câu 41: Phản ứng este hoá giữa ancol metylic và axit axetic tạo thành este có tên gọi là
A. Metyl fomat. B. Axetat etyl. C. Metyl axetat. D. Etyl axetat.
Câu 42: Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn). Chất X là
A. Na2CO3. B. NaNO3. C. Na2SO4. D. NaCl.
Câu 43: Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sinh ra khí NO?
A. FeO. B. CaCO3. C. CuO. D. Ca(OH)2.
Câu 44: Chất nào sau đây là muối trung hòa?
A. K2HPO4. B. NaHCO3. C. NaHSO4. D. KCl.
Câu 45: Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?
A. Quá trình đốt nhiên liệu trong lò cao. B. Quá trình đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô.
C. Quá trình quang hợp của cây xanh. D. Quá trình đun nấu, đốt lò sưởi trong sinh hoạt.
Câu 46: Số oxi hóa của crom trong hợp chất K2Cr2O7 là
A. +4. B. +2. C. +3. D. +6.
Câu 47: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A. poliacrilonitrin. B. polietilen. C. nilon-6,6. D. cao su buna.
Câu 48: Este mạch hở C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo khi thủy phân trong môi trường kiềm cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
HCOOC=C-C HCOOC-C=C HCOOC( C ) = C CH3COOC=C
A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 49: Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là
A. Glucozơ. B. Tinh bột. C. Fructozơ. D. Saccarozơ.
Câu 50: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?
A. Al2(SO4)3. B. AlCl3. C. ZnO. D. NaAlO2.
Câu 51: Hiđrocacbon nào sau đây làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường?
A. Benzen. B. Toluen. C. Metan. D. Etilen.
Câu 52: Cho các kim loại sau: Al, Mg, Fe, Cu. Kim loại có tính khử mạnh nhất là
A. Fe. B. Mg. C. Cu. D. Al.
Câu 53: Chất nào sau đây có tên là etylamin?
A. CH3NH2. B. (CH3)2NH. C. C2H5NH2. D. C6H5NH2.
Câu 54: Phenol tác dụng với chất nào sau đây tạo kết tủa màu trắng?
A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch NaOH.
C. Dung dịch Brom. D. Kim loại Na.
Câu 55: Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, policaproamit, polistiren, tơ axetat, nilon-6,6. Số polime tổng hợp là
A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.
Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho
 
Gửi ý kiến