Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

thi hoc sinh gioi tin pgdhoian

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Trung Đức
Ngày gửi: 17h:00' 15-02-2012
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 309
Số lượt thích: 0 người
UBND THÀNH PHỐ HỘI AN
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO
----------
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010-2011
Môn: Tin học 9
Thời gian làm bài: 150 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: Hoán vị ( 3 điểm)
Tên file bài làm là: bailam1.pas
Viết chương trình liệt kê tất cả các hoán vị của tập {1, 2, ..., n}
Ví dụ : Khi nhập dữ liệu vào là 3
Dữ liệu xuất ra của các hoán vị là
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
Bài 2: Số nguyên tố ( 3 điểm)
( 3 điểm ) Tên file bài làm là: bailam2.pas
Với mỗi số tự nhiên N ( 1 ( N ( 1000). Tìm các số tự nhiên M ( N thoả mãn:
+/ M là một số nguyên tố.
+/ Tổng các chữ số của M cũng là một số nguyên tố.
Yêu cầu: Nhập số tự nhiên N (1 ( N ( 1000). Thông báo số lượng các số tự nhiên M thỏa mãn các yêu cầu trên, đó là các số nào?
Dữ liệu vào Số tự nhiên N
Dữ liệu ra Dòng 1: Ghi các số M thỏa mãn yêu cầu
Dòng 2: Số lượng các số tự nhiên M thỏa mãn
Ví dụ: Dữ liệu vào 10
Dữ liệu ra
2 3 5 7
4
Bài 3 :Số bền( 4 điểm)
Tên file bài làm là: bailam3.pas
Năm 1973, nhà Toán học Neil Sloan đưa ra khái niệm độ bền của một số nguyên không âm N như sau:
Nếu N có một chữ số thì độ bền của N bằng 0.
Nếu N có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của N bằng độ bền của số nguyên là tích các chữ số của N cộng 1.
Cho N, tính độ bền của N.
Dữ liệu vào từ file văn bản: sobent.inp
Dòng 1: Số nguyên N (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000).
Kết quả ghi ra file văn bản: soben..out
Dòng 1: Số nguyên là độ bền của N.
Ví dụ
soben.inp
soben.out
Giải thích

99
2
Doben(99)=Doben(81)+1=Doben(8)+1+1=0+1+1=2

-----------------------------o0o-----------------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM TIN HỌC 9 NĂM HỌC 2010-2011

Đáp án bài 1: ( 3 đ)

program hoanvi;
uses Crt;
var
kt:array[1..50] of boolean;n:byte;
x:array[1..50] of byte;
-----------------------------------------> 0,5đ
procedure try(j:byte);var k,i:byte;
begin
for i:=1 to n do
if kt[i] then
begin
x[j]:=i;
kt[i]:=false;
if j=n then
begin
for k:=1 to n do write(x[k]:4);
writeln;
end
else try(j+1);
kt[i]:=true;
end;
end;
------------------------------------------> 1 đ
procedure lietke(n:byte);var i:byte;
begin
for i:=1 to n do kt[i]:=true;
try(1);
end;
-------------------------------------------> 1đ
begin
writeln(`nhap so chu so can hoan vi`);
readln(n);
writeln(`cac hoan vi la:`);
lietke(n);
readln;
end.
--------------------------------------------> 0,5 đ
===================================================
Đáp án bài 2 ( 3 đ)
Program bai2;
Var m,n,i,j,k,d:Longint;
Function nto(n:Longint):Longint;
Var i:Longint;
Begin
d:=0;
For i:=2 to n div 2 do
If N mod i = 0 then Inc(d);
If (d=0)and(n<>1) then nto:=n;
End;
---------------------------------------------------------> 0,75 đ
Function Sum(m:Longint):Longint;
Var s:Longint;

Begin
s:=0;
Repeat
s:=s+ m mod 10;
m:= m div 10;
Until m=0;
Sum:=s;
End;
---------------------------------------------------------> 0,75 đ
Procedure XULI;
 
Gửi ý kiến