Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

thi khảo sat đầu năm lớp 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hà
Ngày gửi: 15h:13' 29-09-2018
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
Cấu hình electron của X(Z = 26) là
A. 1s² 2s²2p6 3s²3p63d6 4s². B. 1s² 2s²2p6 3s²3p63d6.
C. 1s² 2s²2p6 3s²3p63d7 4s1. D. 1s² 2s²2p6 3s²3p63d8.
[
]
Nguyên tử của nguyên tố X, có điện tích hạt nhân là 15+. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là
A. chu kì 3 và nhóm VIIA B. chu kì 3 và nhóm VA
C. chu kì 4 và nhóm IVA D. chu kì 4 và nhóm IIIA
[
]
Cho sơ đồ phản ứng KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O. Hệ số của chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng trên lần lượt là
A. 5 và 2. B. 1 và 5. C. 2 và 5. D. 5 và 1.
[
]
Cho các phản ứng sau
(1) Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2. (2) Cl2 + H2O + 2SO2 → H2SO4 + 2HCl
(3) Cl2 + H2S → 2HCl + S (4) Cl2 + Mg → MgCl2.
(5) HCl + NaOH → NaCl + H2O (6) 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
(7) 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2. (8) 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2O
Số phản ứng oxi hóa khử là
A. 4. B. 6. C. 8. D. 7.
[
]
Cho các phát biểu sau:
(a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.
(b) Axit flohiđric là axit yếu.
(c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.
(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.
(e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F−, Cl−, Br−, I−.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

[
]
Để trung hoà 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thì thể tích dung dịch HCl 0,5M cần dùng là bao nhiêu?
A. 0,5 lít. B. 0,4 lít. C. 0,3lít D. 0,6 lít.
[
]
Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là
A. 24,0. B. 34,8. C. 10,8. D. 46,4.
[
]
Khi đun nóng ống nghiệm chứa C và H2SO4 đậm đặc phản ứng nào dưới đây xảy ra
A. H2SO4 + C ( CO + SO3 + H2 B. 2H2SO4 + C ( 2SO2 + CO2 + 2H2O
C. H2SO4 + 4C ( H2S + 4CO D. 2H2SO4 + 2C ( 2SO2 + 2CO + 2H2O
[
]
Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh :
A. HCl, Cu(NO3)2 , H3PO4 ,NaOH B. HgCl2, H2S, NH4NO3 ,KOH
C. HNO3, H2O, NaHCO3, Ba(OH)2 D. H2SO4, KCl, (NH4)2CO3, NaOH
[
]
Các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch:
A. Na+, NO3-, Mg2+, Cl- B. Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-
C. NH4+, OH-, Fe3+, Cl- D. H+, NH4+, SO42-, Cl-
[
]
Cho các muối: CH3COONa, NaCl, ZnCl2, Na2CO3, (NH4)2SO4, AlCl3 ,HCl, KNO3.Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là:
A. CH3COONa, NaCl, AlCl3, KNO3 . B. NaCl, Na2CO3, ZnCl2,CH3COONa
C. ZnCl2,(NH4)2SO4, HCl,AlCl3 D. (NH4)2SO4 ,KNO3,CH3COONa,NaCl
[
]
Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị
 
Gửi ý kiến