Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thi năng lực GVDG cấp trường 14-15

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Ngọc Lan
Ngày gửi: 12h:35' 18-12-2015
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỀ THI NĂNG LỰC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 – 2015
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi gồm bao nhiêu chuẩn và mấy chỉ số?
a. 26 chuẩn; 120 chỉ số.
b. 27 chuẩn ; 120 chỉ số.
c. 28 chuẩn; 120 chỉ số
d. 29 chuẩn; 120 chỉ số
Đáp án đúng: c
Câu 2: Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi được chia làm mấy lĩnh vực
3 lĩnh vực
4 lĩnh vực
5 lĩnh vực
6 lĩnh vực
Câu 3: Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở lĩnh vực phát triển thể chất gồm bao nhiêu chuẩn và mấy chỉ số?
5 chuẩn; 26 chỉ số
6 chuẩn; 26 chỉ số
7 chuẩn; 26 chỉ số
4 chuẩn; 26 chỉ số
Câu 4: Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở lĩnh vực phát triển nhận thức gồm bao nhiêu chuẩn và mấy chỉ số?
8 chuẩn; 29 chỉ số
9 chuẩn; 29 chỉ số
10 chuẩn; 29 chỉ số
7 chuẩn; 29 chỉ số
Câu 5: Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở lĩnh vực phát triển tình cảm, quan hệ xã hội gồm bao nhiêu chuẩn và mấy chỉ số
7 chuẩn; 34 chỉ số
8 chuẩn; 34 chỉ số
9 chuẩn; 34 chỉ số
6 chuẩn; 43 chỉ số
Câu 6: Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non bao gồm:
a. 5 chương 14 điều
b. 4 chương 13 điều
c. 3 chương 13 điều.
d. 6 chương 13 điều
Câu 7: Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về:
a. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non
b. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học
c. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở
d. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông
Câu 8: Đánh giá giáo viên mầm non theo những lĩnh vực nào trong “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non” quy định?
Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Lĩnh vực kiến thức; Lĩnh vực kỹ năng sư phạm.
b.Lĩnh vực chính trị; Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội; Lĩnh vực ngôn ngữ.
c. Lĩnh vực kiến thức; Lĩnh vực kỹ năng sư phạm
d. Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; Lĩnh vực kiến thức
Câu 9: Bạn hiểu thế nào về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non?
a.Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức, kỹ năng sư phạm mà giáo viên Mầm non cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục Mầm non.
b.Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non là quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên Mầm non được áp dụng với mọi loiaj hình giáo viên Mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non.
c.Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non là cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non về mặt nghề nghiệp đi kèm với các điều kiện về văn bằng, chuẩn đào tạo.
Câu 10: Điều lệ trường mầm non quy định trình độ chuẩn của giáo viên Mầm non
Sơ cấp
Trung cấp
Cao đẳng
Đại học
Câu 11: Trong một lớp có 01 học sinh khuyết tật thì được giảm bao nhiêu trẻ
3 trẻ
4 trẻ
5 trẻ
6 trẻ
Câu 12: Mục tiêu của Chương trình giáo dục mầm non:
a.Giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách
b.Hình thành và phát triển ở trẻ những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng.
c. Đặt nền tảng cho việc học ở các cấp tiếp theo và cho việc học tập suốt đời
d. Cả a, b, c.
Câu 13: Điều lệ trường mầm non quy định đối với giáo viên gồm có bao nhiêu điều
6 điều
7 điều
8 điều
9 điều
Câu 14: Điều lệ trường mầm non quy định đối với giáo viên ở điều 40 về các hành vi giáo viên không được làm gồm có bao nhiêu ý:
4 ý
5 ý
6 ý
7 ý
Câu 15: Chương trình Giáo dục Mầm non bao nhiêu:
Chương trình giáo dục nhà trẻ
Chương trình giáo dục mẫu giáo
Cả a và b
Câu 16: Chương
 
Gửi ý kiến