Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

thi thang

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Hồng Thục
Ngày gửi: 08h:54' 04-03-2010
Dung lượng: 86.0 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN hoa 12
Thời gian làm bài: 60 phút;
(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Có các dung dịch không màu, mất nhãn sau: NaOH, NaNO3, NaCl, Na2S. Hoá chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt các dung dịch đó?
A. HCl B. Pb(NO3)2 C. Fe(NO3)3 D. AgNO3
Câu 2: Đề hiđrat hóa ancol X bậc III thu được hai anken có công thức phân tử là C5H10. Hãy cho biết anken nào là sản phẩm chính?
A. 3-metylbut-1-en
B. 2-metylbut-2-en
C. pent-2-en
D. 2-metylbut-1-en
Câu 3: Đề hiđrat hóa ancol đơn chức X thu được chất hữu cơ Y. Tỷ khối của Y so với X là 0,75. Vậy công thức của ancol X là:
A. C4H9OH B. C3H7OH C. C4H7OH D. C2H5OH
Câu 4: Cho axit cacboxylic X tác dụng với NaHCO3 dư thu được số mol CO2 gấp đôi số mol X đã phản ứng. Mặt khác, để trung hòa 100,0 gam dung dịch axit X nồng độ 5,2% cần 100,0 ml dung dịch NaOH 1,0M. Vậy công thức của axit là:
A. HOOC-CH2-COOH B. HOOC-COOH
C. HOOC-C2H4-COOH D. CH2=CH-COOH
Câu 5: Một hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 cho vào dung dịch HCl thu được dung dịch Y chứa ba chất tan và còn lại một phần Cu không tan. Hãy cho biết các chất tan trong dung dịch Y.
A. CuCl2, FeCl2, HCl B. FeCl3, FeCl2, CuCl2
C. FeCl3, CuCl2, HCl D. FeCl3, FeCl2, HCl
Câu 6: X là nguyên tố thuộc chu kỳ 3. Oxit cao nhất của X là X2O7. Vậy số hiệu nguyên tử của X là:
A. 17 B. 15 C. 18 D. 16
Câu 7: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):
A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+
B. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+
C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+
D. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+
Câu 8: Hãy cho biết từ hai aminoaxit là Alanin và Glyxin, người ta có thể tổng hợp được bao nhiêu tripeptit mạch hở chứa đồng thời cả hai aminoaxit đó ?
A. 4 B. 8 C. 3 D. 6
Câu 9: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là
A. propilen B. but-1-en C. but-2-en D. xiclopropan
Câu 10: Có các axit sau: (1) CH2=CHCOOH; (2) CH3COOH; (3) CHCCOOH; (4) CH3CH2COOH. Sự sắp xếp nào đúng với chiều tăng dần tính axit của các chất đó?
A. (2) < (4) < (3) < (1)
B. (4) < (2) < (1) < (3)
C. (2) < (4) < (1) < (3)
D. (1) < (2) < (3) < (4)
Câu 11: Hãy cho biết polime nào sau đây được điều chế từ phản ứng trùng hợp ?
A. tơ lapsan B. tơ nitron C. tơ nilon-6,6 D. tơ axetat
Câu 12: Cho hỗn hợp X gồm một anđehit đơn chức và một anđehit no hai chức mạch hở tác dụng với AgNO3 dư trong NH3, đun nóng thu được số mol Ag gấp 4 lần số mol hỗn hợp X. Mặt khác, đem đốt cháy hoàn toàn 2a mol hỗn hợp X thì thu được 4a mol CO2 và 3a mol H2O. Vậy công thức của hai anđehit là :
A. C2H3CHO và OHC-CHO B. HCHO và OHC-CHO
C. HCHO và OHC-CH2-CHO D. CH3CHO và OHC-CH2-CHO
Câu 13: Hãy cho biết yếu tố nào sau đây làm thay đổi hằng số điện ly của chất điện ly ?
A. nồng độ B. áp suẩt C. nhiệt độ D.
 
Gửi ý kiến