Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thi THPTQG có lời giải

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thắm
Ngày gửi: 13h:22' 26-04-2017
Dung lượng: 108.6 KB
Số lượt tải: 501
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ GIANG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút


Câu 1: Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2g Fe và 4,8g Fe2O3 cần dùng tối thiểu V(ml) dung dịch HCl 2M ,thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là :
A. 260 và 102,7      B. 260 và 74,62 C. 290 và 83,23 D. 290 và 104,83
Câu 2: Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng với vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2 M thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là :
A. 12,81 B. 11,45 C. 10,43 D. 9,47
Câu 3: Một est có CTPT là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được andehit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là :
A. CH3COOCH=CH2 B. HCOOCH=CH-CH3
C. CH2=CHCOOCH3 D. HCOOC(CH3)=CH2
Câu 4: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử sắt là :
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 5: Trường hợp không xảy ra phản ứng là :
A. Cu + (dd) HNO3 B. Cu + (dd) HCl
C. Cu + (dd) Fe2(SO4)3 D. Fe + (dd) CuSO4
Câu 6: Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH là :
A. Ag B. Cu C. Al D. Fe
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 3,7g este no đơn chức mạch hở X thu được 3,36 lit CO2 (dktc). Số đồng phân cấu tạo của este X là :
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 8: Kim loại có tính khử mạnh nhất là :
A. W B. Fe C. Cr D. Al
Câu 9: Khí thải của một nhà máy chế biến thức ăn gia súc có mùi trứng thối. Sục khí thải quá dung dịch Pb(NO3)2 thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Điều này chứng tỏ là khí thải trong nhà máy có chứa khí :
A. H2S B. HCl C. SO2 D. NH3
Câu 10: Hợp chất không làm đổi màu quì tím là :
A. H2NCH2COOH B. CH3NH2 C. CH3COOH D. NH3
Câu 11: Cho hỗn hợp bột X gồm 0,08 mol Fe và 0,03 mol Cu tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao thu được 6,48g hỗn hợp Y. Cho Y tan hết vào dung dịch chứa 0,24 mol HCl và 0,07 mol HNO3 thu được 2,1 g khí NO duy nhất và dung dịch X (không chứa NH4+). Thêm dung dịch AgNO3 dư vào Z thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn , N+5 chỉ bị khử thành NO, giá trị của m là :
A. 43,08 B. 41,46 C. 34,44 D. 40,65
Câu 12: Cho các phát biểu sau :
(1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol
(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng với nước Brom
(3) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O
(4) Glycin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH
Số phát biểu đúng là :
A. 4 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 13: Bảng dưới dây ghi lại các hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước : X , Y , Z, T :
Chất
Cách làm
X
Y
Z
T

Thí nghiệm 1:
Thêm dd NaOH dư
Có kết tủa
Sau đó tan dần
Có kết tủa
Sau đó tan dần
Có kết tủa
Không tan
Không có kết tủa

Thí nghiệm 2:
Thêm tiếp nước Brom vào các dugn dịch thu được ở thí nghiệm 1
Không có hiện tượng
Dung dịch chuyển sang màu vàng
Không có hiện tượng
Không có hiện tượng.

Các chất
 
Gửi ý kiến