Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

THI THỦ 2022

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Đ H D
Ngày gửi: 13h:01' 09-06-2022
Dung lượng: 88.5 KB
Số lượt tải: 480
Số lượt thích: 0 người
(Đề có 04 trang)
 KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh: ..........................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41. Chất nào sau đây không phải là chất điện li?
A. C2H5OH. B. FeCl3. C. HNO3. D. NaCl.
Câu 42. Aminoaxit nào sau đây có 2 nhóm amino (NH2) trong phân tử là
A. Valin. B. Glyxin. C. Alanin. D. Lysin.
Câu 43. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn?
A. Al. B. Li. C. Fe. D. Ba.
Câu 44. Khi làm thí nghiệm với HNO3 đặc thường sinh ra khí nitơ đioxit có màu nâu đỏ, độc và gây ô nhiễm môi trường. Công thức hóa học của nitơ đioxit là
A. N2O5. B. NO. C. N2O. D. NO2.
Câu 45. Polime nào sau đây có công thức ?
A. Cao su buna. B. Polietilen.
C. Polipropilen. D. Poli(vinyl clorua).
Câu 46. Cho chất X tác dụng với HCl trong dung dịch tạo ra khí H2. Chất X là
A. NaHCO3. B. Mg. C. CaCO3. D. Mg(OH)2.
Câu 47. Số nguyên tử oxi có trong phân tử tripanmitin là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 6.
Câu 48. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
A. Au. B. Ca. C. Na. D. Mg.
Câu 49. Số oxi hóa của sắt trong hợp chất FeS là
A. +1. B. +2. C. +3. D. +6.
Câu 50. Chất nào sau đây có tham gia phản ứng tráng gương?
A. C2H5OH. B. CH3COOCH3. C. HCHO. D. CH3COOH.
Câu 51. X là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại. X là
A. Fe. B. W. C. Cu. D. Cr.
Câu 52. Kim loại Fe tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây?
A. Zn(NO3)2. B. NaOH. C. H2SO4 đặc, nguội. D. HCl.
Câu 53. Ở nhiệt độ cao, nhôm khử được oxit kim loại nào sau đây?
A. Na2O. B. MgO. C. BaO. D. Fe2O3.
Câu 54. Este etyl fomat có công thức cấu tạo là
A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3.
Câu 55. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
A. Axit axetic. B. Metylamin. C. Axit glutamic. D. Glucozơ.
Câu 56. Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm. Công thức phân tử của glucozơ là
A. C2H4O2. B. (C6H10O5)n. C. C12H22O11. D. C6H12O6.
Câu 57. Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt với nước?
A. Cu. B. Hg. C. Na. D. Fe.
Câu 58. Tính cứng tạm thời của nước do các muối canxi hiđrocacbonat và magie hiđrocacbonat gây nên. Anion có trong nước cứng tạm thời là
A. SO42-. B. CO32-. C. HCO3-. D. SO32-.
Câu 59. Trong dung dịch, ion nào sau đây oxi hóa được kim loại Cu?
A. Ag+. B. K+. C. Fe2+. D. Al3+.
Câu 60. Phèn chua được dùng làm
 
Gửi ý kiến