Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

thi thử đại học -1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Hồng Thục
Ngày gửi: 20h:54' 09-01-2010
Dung lượng: 14.2 KB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TỈNH

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN : HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài: 45 phút;
(30 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:.Trâm Anh : Bài số 03
Điểm :

Câu
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Đ/A
Câu
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Đ/A
Câu
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

Đ/A


Câu 1: Cho dung dịch các chất sau: C6H5NH2 (X1); CH3NH2 (X2); H2NCH2COOH (X3);
HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH (X4); H2N(CH2)4CH(NH2)COOH (X5). Những dung dịch làm xanh quì tím là:
A. X2, X5 B. X3, X4 C. X2, X1 D. X1, X5
Câu 2: Cho A là một aminoaxit, biết 0,01 mol A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1 M hoặc 50 ml dung dịch NaOH 0,2 M. Công thức của A có dạng
A. H2N-R-(COOH)2 B. (H2N)2-R-COOH
C. CH3CH(NH2)COOH D. C6H5-CH(NH2)-COOH
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn một mol rượu no X cần dung vừa đủ 3,5 mol O2. Công thức phân tử của X là:
A. C3H8O3 B. C2H6O2 C. C3H8O2 D. C4H10O2
Câu 4: Anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 là do:
A. Gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N
B. Nhóm -NH2 có tác dụng đẩy electron vào vòng benzen
C. Phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH3
D. Nguyên tử N trong phân tử anilin còn một cặp electron chưa tham gia liên kết
Câu 5: Để tinh chế phenol từ hỗn hợp chứa Phenol, Anilin và Benzen. Cách thực hiện nào cho dưới đây là hợp lí?
A. Hòa tan hỗn hợp trong dung dịch NaOH dư, chiết lấy phần tan rồi thổi khí CO2 vào dung dịch
B. Cho hỗn hợp trong dung dịch Br2 dư, lọc lấy kết tủa rồi tách halogen
C. Hòa tan hỗn hợp trong dung dịch HCl dư, chiết lấy phần tan rồi cho tác dụng với dung dịch NaOH
D. Dùng dung dịch HCl để tách anilin, sau đó dùng dung dịch Br2 để tách lấy phenol.
Câu 6: Cho các nhóm dung dịch sau: 1. Glucozơ, anđehit axetic; 2. Glucozơ, axit axetic; 3. Glucozơ, glixerin. Các dung dịch trong một nhóm đều đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt. Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biệt được các dung dịch trong tất cả các nhóm trên là:
A. Cu(OH)2 B. NaOH C. dd AgNO3/NH3 D. Na
Câu 7: Khi so sánh tính chất của axit propionic với axit acrylic thì nhận định nào sau đây là không đúng?
A. Axit acrylic có khả năng làm mất màu dung dịch nước Br2 còn axit propionic thì không
B. Axit acrylic có tính axit yếu hơn axit propionic
C. Cả hai axit đều tác dụng được với Mg, dung dịch KOH, rượu etylic
D. Dung dịch của cả hai axit trong nước đều làm đỏ qùi tím
Câu 8: Cho hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H6O2 có các tính chất sau:
- Tác dụng với Na giải phóng khí H2 nhưng không tác dụng với dung dịch NaOH
- Tham gia phản ứng tráng gương, tác dụng với H2 tạo hợp chất hòa tan được Cu(OH)2
Công thức cấu tạo của A là:
A. HO-CH2-CH2-CHO B. CH3-CH(OH)-CHO
C. CH3-CH2-COOH D. HCOOCH2-CH3
Câu 9: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
. Biết X, Y, Z là 3 chất trong số các chất cho sau đây: 1. CH4; 2. HCOOH; 3. HCHO; 4. HCOOCH3; 5. CH3COOCH=CH2;
6. HCOOCH=CH2. Công thức của X, Y, Z lần lượt là:
A. 3, 2, 6 B. 1, 3, 5 C. 3, 2, 5 D. 2, 4, 6
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓