Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

thi thu dai hoc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Hồng Thục
Ngày gửi: 08h:52' 04-03-2010
Dung lượng: 100.5 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TỈNH BẮC GIANG

ĐỀ THI THÁNG LẦN II-NĂM 2010
MÔN HÓA 12
Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:..............................................lớp................................Điểm
Câu
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Đ/A
Câu
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Đ/A
Câu
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

Đ/A
Câu
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40

Đ/A

Câu 1: Hãy cho biết từ hai aminoaxit là Alanin và Glyxin, người ta có thể tổng hợp được bao nhiêu tripeptit mạch hở chứa đồng thời cả hai aminoaxit đó ?
A. 8 B. 4 C. 6 D. 3
Câu 2: Đề hiđrat hóa ancol đơn chức X thu được chất hữu cơ Y. Tỷ khối của Y so với X là 0,75. Vậy công thức của ancol X là:
A. C4H7OH B. C4H9OH C. C2H5OH D. C3H7OH
Câu 3: Cho axit cacboxylic X tác dụng với NaHCO3 dư thu được số mol CO2 gấp đôi số mol X đã phản ứng. Mặt khác, để trung hòa 100,0 gam dung dịch axit X nồng độ 5,2% cần 100,0 ml dung dịch NaOH 1,0M. Vậy công thức của axit là:
A. HOOC-CH2-COOH B. HOOC-COOH
C. HOOC-C2H4-COOH D. CH2=CH-COOH
Câu 4: Một hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 cho vào dung dịch HCl thu được dung dịch Y chứa ba chất tan và còn lại một phần Cu không tan. Hãy cho biết các chất tan trong dung dịch Y.
A. CuCl2, FeCl2, HCl B. FeCl3, FeCl2, CuCl2
C. FeCl3, CuCl2, HCl D. FeCl3, FeCl2, HCl
Câu 5: Hợp chất X có chứa C, H, Cl với % khối lượng C, H, Cl tương ứng là:31,86%; 5,31%; 62,83%. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?
A. 3 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 6: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là
A. propilen B. but-1-en C. but-2-en D. xiclopropan
Câu 7: Cho 13,44 lít khí Cl2 (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 1000C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là:
A. 0,24M
B. 0,48M
C. 0,20M
D. 0,32M
Câu 8: Hãy cho saccarozơ không phản ứng với tác nhân nào dưới đây?
A. AgNO3/NH3, t0 B. H2O/H+, t0 C. Cu(OH)2 D. (CH3CO)2O
Câu 9: Có các axit sau: (1) CH2=CHCOOH; (2) CH3COOH; (3) CHCCOOH; (4) CH3CH2COOH. Sự sắp xếp nào đúng với chiều tăng dần tính axit của các chất đó?
A. (2) < (4) < (3) < (1)
B. (4) < (2) < (1) < (3)
C. (2) < (4) < (1) < (3)
D. (1) < (2) < (3) < (4)
Câu 10: Có các hóa chất sau: MnO2, H2SO4 đặc, NaCl; Zn và NaOH. Bằng cách cho các hóa chất đó tác dụng trực tiếp với nhau có thể điều chế được dãy khí nào sau đây?
A. HCl, SO2, H2 và O2 B. H2, Cl2, SO2 và O2
C. Cl2, HCl, SO2 và H2 D. Cl2, HCl, O2 và H2
Câu 11
 
Gửi ý kiến