Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

THI THỬ ĐẠI LỘC QUẢNG NAM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Viên
Ngày gửi: 21h:41' 10-06-2019
Dung lượng: 772.3 KB
Số lượt tải: 444
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2018 - 2019

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 4 trang)
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 12A . . .

Mã đề: 138


Câu 1.Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A.40 m/s. B.80 m/s. C.100 m/s. D. 60 m/s .
Câu 2.Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải phản ứng tỏa năng lượng?
A B
C D
Câu 3.Một sóng cơ học truyền qua một môi trường vật chất đàn hồi. Điều nào sau đây là sai?
A.Các phần tử vật chất dao động theo phương truyền sóng.
B.Các phân tử môi trường khi có sóng truyền qua cũng dao động tuần hoàn.
C. Vận tốc truyền sóng là vận tốc truyền pha dao động.
D.Quá trình truyền sóng tuần hoàn theo không gian và thời gian.
Câu 4.Ban đầu có 260 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Khối lượng của chất X bị phân rã sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu bằng
A.32,5 gam. B.277,5 gam. C.195 gam. D.65 gam.
Câu 5.Mạch điện như hình. Mỗi pin có suất điện động e = 10 V và điện trở trong r = 0,5 R1= 24R2= 12 R3= 5,5 Tính công suất tiêu thụ trên R2.
A. 8/3W. B.4/3W.
C. 64/3 W . D.8W.
Câu 6.Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, mỗi nguyên tử hay phân tử của chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một photon của ánh sáng kích thích có tần số f0 để chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó
A.phát ra một photon khác có tần số nhỏ hơn tần số f0 của ánh sáng kích thích.
B.giải phóng một electron tự do có tần số nhỏ hơn tần số f0 của ánh sáng kích thích.
C.giải phóng một electron tự do có tần số lớn hơn tần số f0 của ánh sáng kích thích.
D.phát ra một photon khác có tần số lớn hơn tần số f0 của ánh sáng kích thích.
Câu 7.Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 40 nC và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA.Bước sóng do mạch phát ra là bao nhiêu? cho c = 3.108 m/s
A. 12m. B. 1500m. C. 1200m. D. 120m.
Câu 8.Giới hạn quang điện của mỗi kim loại tùy thuộc vào
A.bản chất của kim loạiđó. B.cường độ chùm sáng chiếuvào.
C.điện thế của tấm kim loạiđó. D.bướcsóngcủaánhsángchiếuvào.
Câu 9.Trong thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe hẹp đến vị trí vân tối thứ ba (kể từ vân trung tâm) có giá trị:
A.1,5mm. B.0,875 μm. C.1,25 μm. D.1,5mm.
Câu 10.Vật sáng AB đặt cách thấu kính 50cm qua thấu kính cho ảnh ảo sao cho AB = 2A`B`. Tính độ tụ của thấu kính này?
A.-2dp. B. 2dp. C.1dp. D. -0,02dp.
Câu 11.Sóng điện từ truyền nhanh nhất trong môi trường nào sau đây?
A.Chân không. B.Khí. C.Lỏng. D.Rắn.
Câu 12.Phóng xạ β- là
A.sự giải phóng electron từ lớp electron ngoài cùng của nguyên tử.
B.hạt
 
Gửi ý kiến