Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

THI THU DH

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Hồng Thục
Ngày gửi: 12h:37' 09-03-2010
Dung lượng: 130.5 KB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN hoa
Thời gian làm bài: phút;
(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 357

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 8. B. 7. C. 4. D. 5.
Câu 2: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:
A. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2. B. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2.
C. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3. D. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2.
Câu 3: Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là
A. 1,92.
B. 3,84.
C. 3,20.
D. 0,64.
Câu 4: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau dây?
A. Fe, Al2O3, Mg. B. Mg, K, Na. C. Zn, Al2O3, Al. D. Mg, Al2O3, Al.
Câu 5: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 6: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là
A. 2 B. (3) và (4) C. (2) và (4). D. 4.
Câu 7: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 2,16. B. 4,32. C. 2,88. D. 5,04.
Câu 8: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140 oC, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là
A. 8,10. B. 4,05. C. 18,00. D. 16,20.
Câu 9: Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là
A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2. B. AgNO3 và Zn(NO3)2.
C. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2. D. Fe(NO3)2 và AgNO3.
Câu 10: Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn (có chứa một oxit) nặng 0,95m gam. Phần trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là
A. 25,31%. B. 74,69%. C. 95,00%. D. 64,68%.
Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nuớc, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 46,6. B. 7,8. C. 62,2. D. 54,4.
Câu 12: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 2,568. B. 5,064. C. 4,128. D. 1,560.
Câu 13: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi
No_avatar

 

Nhờ mọi người giúp em bài toán này với! cám ơn rát nhiều! 

Cho 1,92 g Cu tác dụng với 100ml dd A chứa HNO3 1M; HCl 0,5M; H2SO4 0,4M. Hỏi sau khi cô cạn dd sau phản ứng thu được những muối gì?


No_avatar
Hình như phải viết theo phương trình Cu+   H(+)+   NO3(-)  >>>> Cu(2+)+   H20+   NO. Rồi xem cái nào còn dư rồi...
No_avatar
 GỞI BẠN LÊ XUÂN : BẠN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH VÀ GIẢI BÌNH THƯƠNG  DUNG DỊCH SAU PHẢN ỨNG CHỨA Cu2+, H+ , NO3-,SO42-,Cl-BẠN TÍNH SỐ MOL CÁC ION XONG , KHI CÔ CẠN BẠN LƯ Ý HCL,HNO3 BAY HƠI THÌ CÒN LẠI MUOI Cu(HSO4)2,CuSO4
No_avatar

Em thấy sau phản ứng còn cả Cu2+, H+, NO3-; Cl-; SO42-. nhưng nếu cô cạn để tạo muối thì có sự ưu tiên gì ko??? chẳng hạn lực ion của SO42- mạnh hơn nên chủ yếu tạo muối sunfat? hoặc theo xu hướng tạo chất khí như HCl, HNO3 bau hơi chẳng hạn??? mà như vậy thì chỉ còn lại muối CuSO4 thôi, ko có muối Cu(HSO4)2.

Anh có thể giải thích kỹ giùm em?

No_avatar

BAI CUA EM LAM NHU THE NAY NHE:

nCu=0,03; nH+= 0,23; nNO3-=0,1; nSO42-=0,04; nCl-=0,05

ptpu: 3Cu      +      8H+     +       2NO3-    .........>        3Cu2+    +         2NO     +       4H2O

pu:     0,03            0,08               0,02                        0,03               

SPU dd co: 0,03 mol Cu2+; 0,08 mol NO3-; 0,04 mol SO42+;0,05 mol Cl-; 0,15 mol H+.

Khi co can dung dich HCl, HNO3 bay hoi con lal: Cu2+ 0,03 mol; SO42-=0,04; H+= 0,02: nhu vay truong hop nay khong co can dd duoc vi H2SO4 khong bay hoi. muoi tao ra la

Cu SO4 voi so mol la 0,03 nen kl muoi = 0,03.160=4,8g

 
Gửi ý kiến