Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

THI THU LAN 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THPT HQ
Người gửi: Lê Phương Thúy
Ngày gửi: 22h:22' 08-04-2019
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 – MÔN TOÁN
THPT HỒNG QUANG - NĂM HỌC 2018 – 2019
Câu 1 (NB). Cho cấp số cộng có công sai và số hạng tổng quát là . Khi đó bằng
A. B. C. D.
Câu 2 (NB). Hàm số nào trong những hàm số cho dưới đây đồng biến trên ?
A. B. C. D.
Câu 3 (NB). Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
B.Hàm số đồng biến trên khoảng 
C.Đồ thị hàm số không có tiệm cận
D.Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là trục tung
Câu 4 (NB). Tập nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D.
Câu 5 (NB). Họ nguyên hàm của hàm số là
A. B. C. D.
Câu 6 (NB). Trong không gian , cho điểm và . Tọa độ trung điểm của đoạn là
A. B. C. D. 
Câu 7 (NB). Môđun của số phức bằng
A. B. C. D. 
Câu 8 (NB). Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng
A. B. C. D.
Câu 9 (NB). Cho hàm số có bảng biến thiên như sau
/
Khẳng định nào sau đây sai?
A.Hàm số có 2 điểm cực trị
B.Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 
C.Hàm số đồng biến trên các khoảng và 
D.Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 
Câu 10 (NB). Tập nghiệm của phương trình trên tập hợp số phức là
A. B. 
C. D. 
Câu 11 (NB).Biết rằng . Khi đó bằng
A. B. C. D.
Câu 12 (NB). Một khối trụ có thể tích bằng và diện tích đáy bằng . Chiều cao của khối trụ đó bằng
A. B. C. D. 
Câu 13 (NB). Trong không gian , cho đường thẳng . Vectơ nào trong các vectơ cho dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng 
A. B. C. D. 
Câu 14 (NB). Mặt phẳng nào trong các mặt phẳng cho dưới đây chứa trục 
A. B. C. D. 
Câu 15 (NB).Cho khối chóp tứ giác đều có chiều cao bằng , cạnh đáy bằng . Thể tích khối chóp đó bằng
A. B. C. D. 
Câu 16 (TH). Điểm trong hệ tọa độ là điểm biểu diễn số phức . Phần ảo của số phức bằng
A. B. C. D. 
Câu 17 (TH). bằng
A. B. C. D.
Câu 18 (TH). Trên giá sách có 15 quyển sách gồm: 4 quyển sách Toán, 5 quyển sách Văn và 6 quyển sách Tiếng Anh (các quyển sách đều khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Gọi A là biến cố: “Trong 3 quyển sách được lấy ra có ít nhất 1 quyển sách Toán”. Xác suất của biến cố A bằng
A. B. C. D.
Câu 19 (TH). Số phức ( là số thực và là đơn vị ảo) thỏa mãn phương trình . Khi đó bằng
A. B. C. D. 
Câu 20 (TH). Trong không gian , cho các vectơ và . Biết rằng với là các số thực. Khi đó bằng
A. B. C. D. 
Câu 21 (TH). Cho một hình nón có đáy là đường tròn bán kính bằng , góc giữa đường sinh và đáy là . Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng
A. B. C. D. 
Câu 22 (TH). Biết rằng là một nguyên hàm của và thỏa mãn . Khi đó bằng
A. B. C. D.
Câu 23 (TH). Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường quay quanh trục bằng
A. B.
 
Gửi ý kiến