Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

thi thử THPT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: GD ĐT gia lai
Người gửi: Lưong Văn Tri
Ngày gửi: 15h:05' 06-08-2020
Dung lượng: 171.0 KB
Số lượt tải: 302
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIA LAI ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh:..........................................................................
MÃ ĐỀ 013

Biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; C1 = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41: Ion nào sau đây có thể oxi hóa được Fe2+ thành Fe3+ trong dung dịch?
A. Cu2+.
B. Pb2+.
C. Ag+.
D. Al3+.

Câu 42: Kim loại nào sau đây khi cháy trong oxi cho ngọn lửa màu vàng?
A. Li.
B. Na.
C. K.
D. Rb.

Câu 43: Chất nào sau đây có nhiều trong cây thuốc phiện (cây anh túc)?
A. Rượu.
B. Nicotin.
C. Cafein.
D. Moocphin.

Câu 44: Cho axit CH3COOH tác dụng với ancol C2H5OH (có H2SO4 đặc, đun nóng) thu được este có công thức là
A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.
C. CH3COOC2H5.
D. C2H5COOCH3.

Câu 45: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muối Fe(III). Chất X là
A. HNO3.
B. H2SO4.
C. HCl.
D. CuSO4.

Câu 46: Saccarozơ là hợp chất hữu cơ thuộc loại
A. chất béo.
B. este.
C. amino axit.
D. cacbohiđrat.

Câu 47: Thành phần chính của khoáng vật nào sau đây không chứa nguyên tố nhôm (Al)?
A. Cao lanh.
B. Đôlômit.
C. Boxit.
D. Criolit.

Câu 48: Công thức hóa học của sắt(III) nitrat là
A. FeCl3.
B. Fe(NO3)2.
C. Fe(NO3)3.
D. Fe2(SO4)3.

Câu 49: Chất nào sau đây tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t0)?
A. Alanin.
B. Metylamin.
C. Glucozơ.
D. Glixerol.

Câu 50: Xác định chất X thỏa mãn sơ đồ sau: Al2O3 + X(dung dịch)NaAlO2 + H2O
A. Na2CO3.
B. NaCl.
C. NaOH.
D. NaHSO4.

Câu 51: Số nguyên tử hiđro trong phân tử saccarozơ là
A. 22.
B. 12.
C. 11.
D. 6.

Câu 52: Nước có chứa khí CO2 có thể hòa tan hoàn toàn chất nào sau đây?
A. CaSO4.
B. CaCO3.
C. Ca3(PO4)2.
D. BaSO4.

Câu 53: Phương pháp nào sau đây không dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?
A. Dùng Na3PO4.
B. Đun sôi nước.
C. Màng trao đổi ion.
D. Dùng Na2CO3.

Câu 54: Dung dịch FeCl2 không tác dụng với chất nào sau đây?
A. HCl.
B. Cl2.
C. AgNO3.
D. Ba(OH)2.

Câu 55: Dung dịch HCl 0,01M có pH bằng
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 56: Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong dung dịch KOH, thu được glixerol và muối C15H31COOK. Công thức của X là
A. (C17H35COO)3C3H5.
B. (C17H33COO)3C3H5.
C. (C15H31COO)3C3H5.
D. C15H31COOH.

Câu 57: Magie cacbonat có công thức hóa học là
A. MgO.
B. MgCO3.
C. Mg(HCO3)2.
D. Mg(OH)2.

Câu 58: Chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng anken?
A. Etilen.
B. Metan.
C. Benzen.
D. Axetilen.

Câu 59: Chất nào sau đây là amin bậc ba?
A. CH3-NH2.
B. CH3-CH(NH2)-CH3.
C. CH3-NH-CH3.
D. (CH3)3N.

Câu 60: Phản ứng nào sau đây giải thích hiện tượng
 
Gửi ý kiến