Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

THi Thu THPT QG Đề số 02= giai chi tiet mega

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:30' 11-05-2018
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 133
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ SỐ 2
BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC
Môn: Vật lý
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

(((((Câu 1: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hidro, các vạch trong dãy Pasen được tạo thành khi các electron chuyển từ quỹ đạo bên ngoài vế quỹ đạo nào sau đây?
A. L. B. N. C. M. D. K.
Câu 2: Dao động tắt dần là một dao động có
A. chu kì tăng tỉ lệ với thời gian. B. biên độ thay đổi liên tục.
C. ma sát cực đại. D. biên độ giảm dần theo thời gian.
Câu 3: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì
A. chu kì của sóng tăng. B. tần số của sóng không thay đổi.
C. bước sóng của sóng không thay đổi. D. bước sóng giảm.
Câu 4: Một con lắc đơn dao động điều hòa, mốc thế năng trọng trường được chọn là mặt phẳng nằm ngang qua vị trí cân bằng của vật nặng. Khi lực căng dây treo có độ lớn bằng trọng lực tác dụng lên vật nặng thì
A. thế năng gấp hai lần động năng của vật nặng.
B. động năng bằng thế năng của vật nặng.
C. động năng của vật đạt giá trị cực đại.
D. thế năng gấp ba lần động năng của vật nặng.
Câu 5: Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết , , R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức: . Để chậm pha so với thì R phải có giá trị
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi được. Ban đầu tần số là và hiệu điện thế hai đầu tụ chậm pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch là . Tăng tần số, nhận định nào sau đây không đúng.
A. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện tăng.
B. Công suất giảm.
C. Mạch có tính cảm kháng.
D. Hiệu điện thế hai đẩu điện trở chậm pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch điện.
Câu 7: Kết luận nào dưới đây cho biết đoạn mạch RLC không phân nhánh khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng?
A. B. C. D. 
Câu 8: Trong nghiên cứu quang phổ vạch của một vật bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí các vạch người ta biết
A. các nguyên tố hoá học cấu thành vật đó.
B. nhiệt độ của vật khi phát quang.
C. các hợp chất hoá học tổn tại trong vật đó.
D. phương pháp kích thích vật dẫn đến phát quang.
Câu 9: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc . Điện tích cực đại trên tụ điện là . Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng thì điện tích trên tụ điện là
A. B. C. D. 
Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Nếu thực hiện thí nghiệm trên trong nước thì:
A. khoảng vân không đổi. B. tần số thay đổi.
C. vị trí vân sáng trung tâm không đổi. D. bước sóng không đổi.
Câu 11: Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền âm là v. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động ngược pha nhau là x. Tần số của âm là
A. B. C. D. 
Câu 12: Dao động điện từ được hình thành trong mạch dao động LC là do hiện tượng
A. tự cảm. B. cộng hưởng. C. nhiễu xạ sóng. D. sóng dừng.
Câu 13: Giới hạn quang điện của Natri là . Công thoát của Kẽm lớn hơn của Natri là 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm là
A. B. C. D. 
Câu 14: Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.
B. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu sắc nhất định khác nhau.
C. Lăng kính có khả năng làm
 
Gửi ý kiến