Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

THI THỬ THPT QG MÔN HÓA ĐỀ 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Quang Hợp
Ngày gửi: 04h:59' 13-06-2019
Dung lượng: 350.5 KB
Số lượt tải: 238
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - ĐỀ SỐ 05
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút

(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 41: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng
A. Đồng phân. B. Đồng vị. C. Đồng đẳng. D. Đồng khối.
Câu 42: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là?
A.Tính khử . B. Tính oxi hóa. C. Tính axit. D. Tính khử và tính bazơ.
Câu 43: Phương pháp điện phân nóng chảy được dung để điều chế kim loại
A. Cu. B. Fe. C. Na. D. Ag.
Câu 44: Trong các kim loại sau: Na, K, Mg, Al. Kim loại thuộc nhóm kim loại kiềm thổ là
A. Na. B. Al. C. Mg. D. K.
Câu 45: Cho dung dịch X vào dung dịch NaHCO3 (dư) thấy xuất hiện kết tủa. Dung dịch X chứa
A. Ba(OH)2. B. H2SO4. C. NaOH. D. Ca(HCO3)2.
Câu 46: Cho dung dịch chứa a mol H3PO4 vào dung dịch chứa 2,5a mol KOH, sau phản ứng thu được dung dịch chứa chất tan là
A. KH2PO4, K2HPO4. B. K3PO4, KOH. C. H3PO4, KH2PO4. D.K2HPO4, K3PO4.
Câu 47: Trong công nghiệp nhôm được điều chế từ quặng boxit. Công thức của quặng boxit là
A.AlCl3 B. Al2O3 C. Al2(SO4)3 D. Al(OH)3
Câu 48 : Dung dịch K2CrO4 có màu gì?
A.Màu vàng B. Màu da cam C. Màu tím D. màu đỏ
Câu 49 : Trong thành phầncủa gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là
A. Fe. B. Si. C. Mn. D. S.
Câu 50 : Chất nào sau đây không tác dụng với H2( to, xt)
Vinyl axetat. B. Triolein. C. Tripanmitin. D. Vinyl fomat.
Câu 51: Amino axit nào sau đây có hai nhóm amino (-NH2) ?
A. Valin. B. Alanin. C. Lysin. D. Axit Glutamic.
Câu 52: Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; tơ nitron, cao su buna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:
A.3 B.4 C.2 D.5
Câu 53:Cacbohidrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường ?
A. Glucozơ. B. Saccarozơ C. Tinh bột. D. Fructozơ. .
Câu 54: Hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm cho nhiệt độ trái đất nóng lên, làm biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt. Tác nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính là
CO2. B. N2. C. O2 . D. O3.
Câu 55: Cho các chất sau: metyl amin, glucozo, metyl amoniclorua, alanin. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là
2 B. 4 C. 3 D. 1
Câu 56: Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol: HNO3; CH3COOH; NH3; NaCl; NaOH. Dãy gồm các chất trên được sắp xếp theo thứ thự tăng dần độ pH là
A. HNO3; CH3COOH; NH3; NaCl; NaOH.
B. HNO3, CH3COOH; NaCl; NH3; NaOH.
C. HNO3; NH3; CH3COOH; NaCl; NaOH.
D. CH3COOH; HNO3; NaCl; NH3; NaOH.
Câu 57: Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là
A. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu;
 
Gửi ý kiến