Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

THI THỬ THPTQG - CÓ ĐA CHI TIẾT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thanh Tuân
Ngày gửi: 10h:06' 14-06-2018
Dung lượng: 514.5 KB
Số lượt tải: 680
Số lượt thích: 0 người
TS. ĐỖ THANH TUÂN
ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2018

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BINH
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềCâu 1: Đỉnh sinh trưởng của rễ cây hướng vào lòng đất, đỉnh của thân cây hướng theo chiều ngược lại. Đây là kiểu hướng động nào?
A. Hướng hóa. B. Hướng tiếp xúc.
C. Hướng trọng lực. D. Hướng sáng.
Câu 2: Loại hoocmôn nào sau đây có liên quan đến bệnh bướu cổ ở người?
A. Testosterone. B. Tiroxin. C. Ơstrôgen. D. Insulin.
Câu 3: Hổ, báo thường bò sát mặt đất và tiến đến gần con mồi, sau đó nhảy lên vồ mồi hoặc rượt, cắn vào con mồi. Đây là loại tập tính nào sau đây?
A. Tập tính xã hội. B. Tập tính săn mồi.
C. Tập tính lãnh thổ. D. Tập tính di cư.
Câu 4: Hoocmôn nào sau đây là nhóm hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của côn trùng?
A. Tiroxin và glucagon. B. Juvenin và tirôxin.
C. Eđixơn và juvenin. D. Eđixơn và glucagôn.
Câu 5: Loại đột biến nào sau đây làm tăng số loại alen của một gen nào đó trong vốn gen của quần thể sinh vật?
A. Đột biến điểm. B. Đột biến dị đa bội.
C. Đột biến tự đa bội. D. Đột biến lệch bội.
Câu 6: Cho biết các gen phân li độc lập, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1?
A. Aabb × aaBb. B. AaBb × AaBb.
C. AaBB × AABb. D. AaBB × AaBb.
Câu 7: Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường địa lí, phát biểu nào sau đây sai?
A. Là phương thức hình thành loài có ở cả động vật và thực vật.
B. Cách li địa lí là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hoá trong loài.
C. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật.
D. Sự hình thành nòi địa lí là bước trung gian để hình thành loài mới.
Câu 8: Trong các thể đột biến sau, xét về vật chất di truyền, thể đột biến nào khác biệt nhất so với các dạng còn lại?
A. Người bị hội chứng Đao. B. Chuối trồng.
C. Dưa hấu tam bội. D. Người bị bạch tạng.
Câu 9: Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật: A, B, C, D, E, F, H. Trong các phát biểu sau về lưới thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu đúng?

Lưới thức ăn này có tối đa 6 chuỗi thức ăn.
Loài D tham gia vào 3 chuỗi thức ăn khác nhau.
Loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài F.
Nếu loại bỏ loài B ra khỏi quần xã thì loài D sẽ mất đi.
Nếu số lượng cá thể của loài C giảm thì số lượng cá thể của loài F giảm.
Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 5.
Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 mắt xích.
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 10: Ở một loài động vật ngẫu phối, xét một gen có 2 alen, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông nâu. Lai hai cá thể thuộc loài này với nhau (P), thu được F1, có kiêu hình phân li theo tỉ lệ: 1 con lông đen : 1 con lông nâu. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình 7 con lông đen : 9 con lông nâu. Theo lí thuyết, kiểu gen nào sau đây của P cho kết quả phù hợp với tỉ lệ kiểu hình nói trên?
A. . B. . C.  D. Aa × Aa.
Câu 11: Trong kĩ thuật chuyển gen, thể truyền plasmit có các đặc điểm:
Có dấu chuẩn hoặc gen đánh dấu.
Khi đưa vào tế bào chủ dễ chấp nhận.
Không có khả năng nhân đôi độc lập với hệ gen tế bào nhận.
Có thể nhân đôi, phiên mã
 
Gửi ý kiến