Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

THI THỬ THPTQG MÔN HÓA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Quang Hợp
Ngày gửi: 04h:56' 13-06-2019
Dung lượng: 496.5 KB
Số lượt tải: 255
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - ĐỀ SỐ 02
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút

(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32;
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 41. Cho 3,36 gam muối cacbonat của một kim loại M (hóa trị II) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 896 ml khí CO2 (đktc). Kim loại M là
A. Cu. B. Mg. C. Zn. D. Fe
Câu 42. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa?
A. AlCl3. B. NaHCO3. C. FeCl3. D. Cr2(SO4)3.
Câu 43. Bột đá vôi (CaCO3) tan được trong
A. Dung dịch NH3. B. Nước vôi trong.
C. Nước hòa tan CO2 bão hòa (dư). D. Nước.
Câu 44. Đun nóng hỗn hợp sắt với lưu huỳnh, thu được hợp chất X. Đốt cháy bột sắt trong khí clo, thu được hợp chất Y. Các chất X, Y là
A. FeS, FeCl3. B. Fe2S3, FeCl3. C. FeS2, FeCl2. D. FeS, FeCl2.
Câu 45. Glucozơ có công thức phân tử là
A. C6H12O6. B. C6H10O5. C. C12H22O11. D. C6H14O6.
Câu 46. Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch HCl?
A. Ag. B. Au. C. Al. D. Cu.
Câu 47. Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to)?
A. Vinyl clorua. B. Tripanmitin. C. Metyl acrylat. D. Glucozơ.
Câu 48. Chất nào sau đây tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng?
A. Anilin. B. Etylamin. C. Glyxin. D. Metylamin.
Câu 49. Crom(VI) oxit (CrO3) có màu
A. da cam. B. vàng. C. lục thẫm. D. đỏ thẫm.
Câu 50. Ở nhiệt độ thường, bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với
A. O2. B. N2. C. Cl2. D. S.
Câu 51. Khí X thoát ra khi đốt than trong lò, đốt xăng dầu trong động cơ, gây ngộ độc hô hấp cho người và vật nuôi, do làm giảm khả năng vận chuyển oxi của máu. X là
A. SO2. B. CO. C. CO2. D. Cl2.
Câu 52. Chất dẻo PE được điều chế từ monome nào sau đây?
A. Etilen. B. Etanol. C. Propilen. D. Vinyl clorua.
Câu 53. Sắt tây là sắt được tráng một lớp mỏng kim loại X để bảo vệ sắt không bị ăn mòn theo phương pháp bảo vệ bề mặt. Kim loại X là
A. thiếc. B. magie. C. natri. D. đồng.
Câu 54. Dùng 341 kg xenlulozơ và 420 kg HNO3 nguyên chất có thể thu được m kg xenlulozơ trinitrat, biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất là 20%. Giá trị m gần nhấtvới giá trị nào sau đây?
A. 600. B. 700. C. 400. D. 500.
Câu 55. Cho 13 gam Zn vào 300 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là
A. 32,35. B. 20,40. C. 35,60. D. 42,00.
Câu 56. Hỗn hợp X gồm HCOOCH3 và HO-CH2COOCH3. Đốt cháy hoàn toàn X cần V lít O2 (đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy vào một lượng dư nước vôi trong thu được 50 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 8,40. B. 16,8. C. 7,84. D. 11,2.
Câu 57. Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào không xảy ra phản ứng hoá học ?
A. Rót dung dịch NH3 bão hòa vào dung dịch AlCl3.
B. Cho dung dịch HCl vào dung dịch FeSO4.
C. Sục khí SO2 vào dung dịch Na2CO3.
D.
 
Gửi ý kiến