Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thi thử TNPT 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô An Ninh
Ngày gửi: 10h:06' 31-05-2018
Dung lượng: 784.2 KB
Số lượt tải: 481
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM ĐỀ THI THỬ TNPT
TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ CHÍNH THỨC
MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 12
(Thời gian: 50 phút, không tính thời gian giao đề)


Họ tên học sinh: ----------------------------------------------Lớp: -------------- SBD: ---------------
(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)
MÃ ĐỀ THI 022
Cho: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg= 24; Al=27; P= 31; S= 32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr= 52; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ag=108; Ba=137

Câu 1: Có 4 chất lỏng : Glixerol(1), phenol(2), benzen(3), ancol anlylic(4). Các thí nghiệm cho kết quả sau:

A
B
C
D

Dd Br2
Phản ứng
không
Phản ứng
không

NaOH
Phản ứng
không
không
không

Cu(OH)2
không
Phản ứng
không
không

Kết quả nào sau đây phù hợp ?
A. A(2); B(3); C(1); D(4). B. A(2); B(1); C(4); D(3).
C. A(4); B(3); C(2); D(1). D. A(1); B(2); C(3); D(4).
Câu 2: Để diều chế sắt trong công nghiệp người ta dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau:
A. Mg tác dụng vơi FeCl2 B. Khử Fe2O3 bằng CO
C. Điện phân dung dịch FeCl2 D. Khử Fe2O3 bằng Al
Câu 3: Trong các loại tơ dưới đây, chất nào là tơ nhân tạo :
A. Nilon -6,6. B. Tơ tằm. C. Tơ visco. D. Tơ capron.
Câu 4: Phát biểu đúng là
A. Thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.
B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
C. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.
D. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.
Câu 5: Cho từ từ 200 ml dung dịch hổn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M vào 300 ml dung dịch Na2CO3 1M thu được V lít khí (ở đktc) .Giá trị của V là
A. 2,24 lít. B. 4,48 lít. C. 3,36 lít. D. 1,68 lít.
Câu 6: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl. Trong X có thành phầnn các nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,449%; 7,865%; 15,73% và còn lại là oxi. Còn khi cho 4,45 gam X phản ứng với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là
A. CH2=CH COONH4. B. H2NC2H4COOH.
C. H2NCOOCH2CH3. D. H2NCH2COOCH3.
Câu 7: Cho dung dịch chứa 0,5 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,2 mol CrCl2 rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì lượng kết tủa cuối cùng thu được là bao nhiêu gam?
A. 8,6. B. 20,6. C. 17,2. D. 10,3.
Câu 8: Có 5 lọ mất nhãn đựng các dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Có thể dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên?
A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch NaOH
C. Dung dịch Na2SO4. D. Dung dịch AgNO3.
Câu 9: Đốt cháy hỗn hợp khí X gồm 1 ankan T và 1 ankin Z, được 16,8 lít CO2 (đkC) và 13,5 gam H2O. % về thể tích của T và Z trong lần lượt là:
A. 60% và 40% B. 50% và 50% C. 40% và 60% . D. 30% và 70%
Câu 10: Có 4 dung dịch sau: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3. Chỉ dùng thêm hoá chất nào sau đây để phân biệt 4 dung dịch trên?
A. Dung dịch phenolphtalein. B. Dung dịch BaCl2.
C. Qùi tím
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓