Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

thi thực hành tin học k12-hki-2017--co hướng dẫn chấm chi tiết.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Vinh
Ngày gửi: 11h:20' 19-12-2017
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 121
Số lượt thích: 0 người

THPT BA CHÚC
TỔ TIN HỌC
------
THI HỌC KÌ I – MÔN TIN HỌC
NĂM HỌC 2017-2018- TG: 40 phút
Hình thức: thực hành, 2hs/1nhóm/1máy/1bài


Bài 1. 0.5 điểm
Tạo csdl có tên theo mẫu: 12a..-họ tên (có khoảng cách giữa các từ)-thi hki.
Bài 2. 1.5 điểm
Tạo bảng có tên Hocsinh với cấu trúc sau:
Tên trường
Kiểm dữ liệu


Mã hs
Autonumber
Được chọn làm khóa chính

Họ tên
Text


Đoàn viên
Yes/no


Giới tính
Text


Tin
Number


Bài 3. 1.0 điểm
Nhập dữ liệu cho bảng hocsinh
Mã hs
Họ tên
Đoàn viên
Giới tính
Tin

1
Lê Văn Trật
Yes
Nam
6

2
Nguyễn thị Tự
No
Nữ
7

3
Cao Công Làm
No
Nam
9

4
Thái Thị Bài
Yes
Nữ
5

Bài 4. 1.0 điểm
Tạo biểu mẫu có tên là nhập dữ liệu hs, chứa tất cả trường của bảng hocsinh.
Bài 5. 2.0điểm
0.5 điểm a. Di chuyển trường giới tính lên kế sau trường họ tên.
0.5 điểm b. sắp xếp điểm tin tăng.
1.0 điểm c. Thêm trường tổ có kế sau trường giới tính có nội dung là 1 3 2 4
Bài 6. 3.0điểm
1.0 điểm a. Tạo mẫu hỏi có tên là bài 6a, thể hiện nội dung cho biết các học sinh nam có điểm tin trên 7 hoặc những bạn nữ là đoàn viên.
2.0 điểm b. Tạo mẫu hỏi có tên là bài 6b, cho biết danh sách điểm trung bình tin của các bạn đoàn viên.
Chú ý:
1.0 điểm còn lại chấm cho các nội dung: Thái độ, vệ sinh,.. trong thời gian làm bài của từng học sinh/nhóm.
---Hết—

Hướng dẫn chấm và thang điểm

Bài 1 0.5điểm
Nếu đặt tên csdl đúng mẫu 12a..-họ tên (có khoảng cách giữa các từ)-thi hki thì được 0.5 điểm, ngược lại thì được 0.0điểm.

Bài 2. 1.5điểm
Chia làm các ý nhỏ:
Nếu làm đúng các yêu cầu: Tên bảng hocsinh và chọn khóa chính cho trường mã hs thì được 0.5 điểm ngược lại được 0.0 điểm.
Nếu làm đúng các yêu cầu: mã hs và kiểu autonumber thì được 0.5 điểm ngược lại được 0.0 điểm.
Nếu làm đúng các yêu cầu: họ tên và kiểu text thì được 0.5 điểm ngược lại được 0.0 điểm.
Nếu làm đúng các yêu cầu: đoàn viên và kiểu yes/no thì được 0.5 điểm ngược lại được 0.0 điểm.
Nếu làm đúng các yêu cầu: giới tính và kiểu text thì được 0.5 điểm ngược lại được 0.0 điểm.
Nếu làm đúng các yêu cầu: tin và kiểu number thì được 0.5 điểm ngược lại được 0.0 điểm.

Bài 3. 1.0 điểm
Nếu nhập đúng và đủ tất cả 4 hàng thì được 1.0 điểm, ngược lại thì được 0.5 điểm.

Bài 4. 1.0điểm
Nếu đặt đúng tên biểu mẫu “nhập dữ liệu hs” thì được 0.5 điểm, ngược lại thì được 0.0 điểm.
Nếu chọn đủ 5 trường thì được 0.5 điểm, ngược lại thì được 0.0 điểm.

Bài 5. 2.0điểm
a. nếu làm đúng hết các yêu cầu thì được 0.5 điểm, ngược lại thì được 0.0 điểm.
b. nếu làm đúng hết các yêu cầu thì được 0.5 điểm, ngược lại thì được 0.0 điểm.
c. Thêm trường tổ chia làm hai ý:
Đúng vị trí thì được 0.5 điểm, ngược lại thì được 0.0 điểm.
Đúng tên trường và đúng đủ nội dung của trường thì được 0.5 điểm, ngược lại thì được 0.0 điểm.
Bài 6. 3.0điểm
a. 1.0 điểm
Nếu chọn đủ các trường giới tính, tin, đoàn viên, đặt đúng tên bài 6a thì được 0.5 điểm, ngược lại sai bất kì thì được 0.0 điểm.
Nếu điền đúng tất cả điều kiện:
Hàng criteria là “nam” cho cột giới tính và >7 cho cột tin
Hàng or là “nữ” cho cột giới tính và đoàn viên là yes thì được 0.5 điểm,
 
Gửi ý kiến