Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Thi_Thu_DH_VatLy_so 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Quang Thái
Ngày gửi: 07h:11' 18-07-2011
Dung lượng: 179.0 KB
Số lượt tải: 304
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
MÔN VẬT LÝ KHỐI A
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)Câu 1: Gọi (( và (( lần lượt là hai bước sóng ứng với các vạch đỏ H( và vạch lam H( của dãy Ban-me , (1 là bước sóng dài nhất của dãy Pa-sen trong quang phổ của Hiđrô. Biểu thức liên hệ giữa ((, ((, (1 là
A. (1 = (( - ((. B. C. D. 
Câu 2: Ở một nhiệt độ nhất định, nếu một đám hơi có khả năng phát ra hai bức xạ có bước sóng tương ứng (1 và (2 ((1 < (2) thì nó cũng có khả năng hấp thụ
A. hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng (1 và (2.
B. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ(1 đến (2.
C. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ hơn (1.
D. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn hơn (2.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng quang phát quang?
A. Khi được chiếu bằng tia tử ngoại, chất fluorexêin phát ra ánh sáng huỳnh quang màu lục.
B. Huỳnh quang và lân quang đều là hiện tượng quan phát quang.
C. Chiếu chùm tia hồng ngoại vào một chất phát quang, chất đó hấp thụ và có thể phát ra ánh sáng đỏ.
D. Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng mà chất phát quang hấp thụ.
Câu 4: Đối với sự lan truyền trong không gian thì phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng điện từ mang năng lượng dưới dạng các phôtôn.
B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn biến thiên cùng chu kì.
C. Sóng điện từ là sự lan truyền của điện từ trường biến thiên theo thời gian.
D. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn biến thiên lệch pha nhau .
Câu 5: Đặt vào hai đầu một cuộn dây điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100cos(100(t) (V) thì dòng điện qua cuộn dây có cường độ hiệu dụng bằng 2A và sau thời gian 1 giờ, nhiệt lượng tỏa ra trên cuộn dây là 36.104J. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây là
A. i = 2cos(100(t + ) (A). B. i = 2cos(100(t + ) (A).
C. i = 2cos(100(t - ) (A). D. i = 2cos(100(t - ) (A).
Câu 6: Một mômen lực có độ lớn 30Nm tác dụng vào một bánh xe có mômen quán tính đối với trục bánh xe là 2kgm2. Nếu bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ thì động năng của bánh xe ở thời điểm t = 10s là
A. Eđ = 22,5 kJ. B. Eđ = 18,3 kJ. C. Eđ = 20,2 kJ. D. Eđ = 24,6 kJ.
Câu 7: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có độ tự cảm L = H, điện trở R = 50( mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung thay đổi được. Ban đầu điện dung của tụ điện là C = , đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều tần số không đổi f = 50Hz, giảm dần giá trị điện dung của tụ điện thì độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn dây với điện áp hai đầu đoạn mạch
A. ban đầu bằng và sau đó tăng dần. B. ban đầu bằng và sau đó giảm dần.
C. ban bằng và sau đó không đổi. D. ban đầu bằng và sau đó tăng dần.
Câu 8: Hiệu điện thế hiệu dụng giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là U = 12 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êlectrôn (êlectron) phát ra từ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, điện tích nguyên tố bằng 1,6.10-19C. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là
A. 10,35nm. B. 73,1966pm. C. 0,73m. D. 1,35.1010m.
Câu 9: Một vật dao động điều hòa với chu kì T, trên một đoạn thẳng, giữa hai điểm biên M và N. Chọn chiều dương từ M đến N, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng O, mốc thời
 
Gửi ý kiến