Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thoi khoa bieu-Hoc kì 2- Năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Long (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:07' 02-01-2017
Dung lượng: 67.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH I THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
LỚP G.V THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
C.N Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
10A1 Tài GD.TT Toán Tin TD Sử Hóa QP Tin Anh Sinh Toán Toán Anh Địa Lý CD Lý CNghệ Sử Văn Hóa Anh Lý TD Toán Văn Văn CNghệ Toán GD.TT
10A2 Cảnh GD.TT Hóa Toán Anh Lý CD Anh CNghệ Toán Tin TD Anh Văn Văn Sinh TD QP Tin Lý Văn Toán Toán Sử Địa CNghệ Toán Lý Sử Hóa GD.TT
10A3 DũngH GD.TT Hóa CNghệ Lý Toán Địa Văn Lý CD Toán Lý Tin TD Anh CNghệ Anh Sử Văn Văn Toán TD Sinh Toán Toán Tin Anh Sử QP Hóa GD.TT
10A4 Huy GD.TT Lý Toán Sử CNghệ Toán Toán Văn CNghệ Hóa Văn Văn Địa Anh Tin Lý CD Anh Tin Hóa Anh Toán QP TD Sử Sinh TD Toán Lý GD.TT
10A5 ThúySI GD.TT Sinh Lý Toán Văn Anh Tin QP TD CNghệ CD Sử Văn Văn Toán Tin Lý Toán Toán Anh Sử Hóa TD CNghệ Toán Lý Hóa Anh Địa GD.TT
10A6 M.Tuấn GD.TT Toán Địa Tin Anh Anh Hóa Lý Toán Toán Hóa TD Tin Lý Sinh Văn Văn CNghệ Toán Sử CD Lý Anh CNghệ QP TD Sử Văn Toán GD.TT
10A7 Vân GD.TT Sử Văn Văn CNghệ TD Văn Toán Toán Lý TD Tin Toán Sử Anh QP Văn Anh Lý CNghệ Địa Văn Hóa CD Tin Anh Địa Hóa Sinh GD.TT
10A8 Liễu GD.TT Anh CD Tin Lý Sử Anh Văn Lý Toán Sử Văn CNghệ Toán Hóa TD Anh Địa Văn Văn QP Tin CNghệ Toán Toán Hóa Sinh TD Anh GD.TT
10A9 NhungT GD.TT Toán Tin Lý Anh Anh Lý Tin Sử QP Toán Toán TD Văn Hóa Địa TD Anh Hóa CNghệ Văn Anh CD CNghệ Sử Văn Văn Sinh Toán GD.TT
10A10 Đặng GD.TT Văn Sử Tin CNghệ Toán Sinh Lý Anh Hóa Toán CD Anh TD QP Văn Văn Sử Anh Tin Văn Địa Anh Hóa CNghệ Toán Toán Lý TD GD.TT
10A11 Mai GD.TT Văn TD Toán Hóa Lý Anh CD Tin CNghệ Văn Văn QP Anh Sử Địa Hóa Lý CNghệ Anh Toán Toán Tin Sử Sinh TD Anh Toán Văn GD.TT
10A12 Minh GD.TT Văn Tin Toán CD Tin Địa TD CNghệ Anh QP Anh Sử CNghệ Hóa Hóa TD Toán Anh Lý Sinh Sử Văn Văn Anh Toán Toán Lý Văn GD.TT
11A1 Nguyên GD.TT Toán Hóa Văn Văn TD Hóa CNghệ Sử Anh Toán QP Lý Sinh CD Anh Toán Toán CNghệ TD Lý Tin Anh Hóa Lý Văn Địa Toán GD.TT
11A2 Tình GD.TT Toán Anh Hóa CNghệ Toán Anh Sử Văn Văn TD Địa Tin CD TD Lý Toán Toán Hóa Hóa Lý Văn CNghệ Anh Lý QP Sinh Toán GD.TT
11A3 Chung GD.TT Lý Sử Hóa Toán QP TD Anh Toán Hóa Toán Toán TD Hóa Văn Văn CD Sinh CNghệ Anh Tin Địa Lý Văn Toán Anh CNghệ Lý GD.TT
11A4 Vinh GD.TT Lý Sinh Toán Tin Văn Văn CD Anh Toán Địa Hóa Anh TD Lý CNghệ Hóa TD Toán CNghệ Anh Sử Văn Hóa QP Toán Toán Lý GD.TT
11A5 Thảo GD.TT Địa Hóa Anh Toán Lý Hóa Văn Tin Anh CD CNghệ Văn Văn Anh TD Lý Sử Toán Toán CNghệ TD QP Lý Toán Toán Hóa Sinh GD.TT
11A6 Hân GD.TT Toán Toán Lý Hóa CD TD Tin Văn Văn Toán QP CNghệ Anh Tin Anh Lý TD Hóa Văn Toán Hóa Địa Sinh Anh Lý CNghệ Sử Toán GD.TT
11A7 Hợp GD.TT Sử Sinh Hóa Lý Hóa Lý Văn Văn CD Tin TD Toán Toán CNghệ Văn Tin Địa Anh Lý TD Toán Toán Anh CNghệ Toán QP Anh Hóa GD.TT
11A8 ThủySU GD.TT Sử Văn Văn Lý Văn QP Anh CNghệ Tin Văn Địa CD TD Anh Toán Địa Văn Sinh Tin Lý Hóa CNghệ TD Anh Toán Toán Hóa Sử GD.TT
11A9 Thanh Đ GD.TT Địa Lý Văn Anh Tin CNghệ Toán Toán Anh TD Hóa Anh CNghệ Toán CD Sinh Văn Toán Toán Tin Anh TD Văn Văn Sử Hóa Lý QP GD.TT
11A10 Đ. Lan GD.TT Anh Tin Toán Toán CD Hóa Lý Sinh Văn QP Anh CNghệ Tin Toán Lý Văn Văn TD Anh Văn TD Anh Sử CNghệ Hóa Toán Toán Địa GD.TT
11A11 Đ.Hoa GD.TT Văn Toán Anh Lý QP Anh TD Hóa Sử Hóa Toán CD Anh CNghệ Toán CNghệ Tin Anh Lý TD Tin Văn Văn Sinh Địa Toán Toán Văn GD.TT
12A1 Hùng GD.TT Toán Sử Sinh Lý TD CD Địa Anh Lý Tin Lý Toán Hóa Anh Tin Sinh CNghệ TD Hóa Toán Toán Văn QP Anh Văn Văn Địa Toán GD.TT
12A2 HảiT GD.TT Toán Anh Tin Sinh Toán Toán QP Hóa CNghệ Địa CD Lý Anh Sử Sinh Tin Toán TD Lý Văn Văn TD Lý Anh Hóa Địa Văn Toán GD.TT
12A3 HàT GD.TT Toán Địa Sinh Anh Hóa TD Lý Văn Văn CD TD Lý Sử Anh Sinh Toán Tin Hóa Anh Địa Văn Lý Toán Toán CNghệ Tin QP Toán GD.TT
12A4 ThúyLI GD.TT Lý Anh Toán Toán Địa Toán TD Văn Văn Sinh Sử Tin CNghệ Anh QP TD Anh CD Toán Địa Hóa Sinh Lý Văn Tin Hóa Toán Lý GD.TT
12A5 Lê GD.TT Sinh TD Toán Toán Anh Toán Tin TD Hóa Lý Địa Toán QP Văn CNghệ Hóa CD Địa Anh Tin Sử Văn Văn Lý Anh Lý Toán Sinh GD.TT
12A6 NhungĐ GD.TT Địa Văn Lý Hóa Văn Văn Hóa Toán Toán Anh Sinh QP Sử Tin Anh Lý TD Tin CD Anh TD CNghệ Toán Toán Hóa Sinh Lý Địa GD.TT
12A7 Dương GD.TT TD Địa Sinh Hóa Lý Tin Sử CD Toán Lý CNghệ Sinh Tin Anh Hóa Anh Văn Toán Toán QP Anh Địa Hóa Lý Văn Văn Toán TD GD.TT
12A8 Luyện GD.TT Sử CNghệ Văn Tin Văn Văn Hóa TD Sinh Địa Sinh Tin Hóa CD Lý Anh TD Toán Toán Văn Văn Anh Toán Địa QP Lý Anh Sử GD.TT
12A9 Hiền GD.TT Toán Sinh Anh Sử TD CD Văn Anh Tin Sinh Lý Anh TD Văn Toán Toán Anh CNghệ Tin Hóa Địa QP Văn Văn Địa Hóa Lý Toán GD.TT
12A10 Tiên GD.TT Văn Văn Toán Địa Sinh Địa Anh Tin CD Toán
 
Gửi ý kiến