Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thời khóa biểu ngày 14/04/2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Hiếu
Ngày gửi: 13h:06' 12-05-2017
Dung lượng: 441.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Bình An
(Áp dụng từ ngày 24/04/2017)

Trường THCS Bình An
(Áp dụng từ ngày 24/04/2017)

LỚP :
6A1
GVCN :
HOÀNG THỊ HOÀI

LỚP :
6A2
GVCN :
ĐINH THỊ HÀO

HAI
BA
TƯ
NĂM
SÁU
GiờHAI
BA
TƯ
NĂM
SÁU
Giờ

SÁNG
1
CC
VT
SH
CN
L
7g00

SÁNG
1
CC
V
CN
AV
SH
7g00


2
T
VT

V
T
7g45


2
L
CN
AV
AV
V
7g45


3
T
V
AV
V
T
9g00


3
S
VT
V
SH
GD
9g00


4
SH
V
AV
AV
S
9g45


4
V
VT
MT
T
T
9g45


5
Shcn
CN
MT
NH
GD
10g30


5
Shcn

NH
T
T
10g30

CHIỀU
1
X
X
X
X
X
1g30

CHIỀU
1
X
X
X
X
X
1g30


2
X
X
X
X
X
2g15


2
X
X
X
X
X
2g15


3
X
X
X
X
X
3g30


3
X
X
X
X
X
3g30


4
X
X
X
X
X
4g15


4
X
X
X
X
X
4g15


5
5

Trường THCS Bình An
(Áp dụng từ ngày 24/04/2017)

Trường THCS Bình An
(Áp dụng từ ngày 24/04/2017)

LỚP :
6A3
GVCN :
VŨ THỊ HUÊLỚP :
6A4
GVCN :
NGUYỄN THỊ LAN
HAI
BA
TƯ
NĂM
SÁU
GiờHAI
BA
TƯ
NĂM
SÁU
Giờ

SÁNG
1
CC
V
AV
T
CN
7g00

SÁNG
1
CC
T
SH

GD
7g00


2
AV
V
SH
T

7g45


2
V
T
VT
NH
MT
7g45


3
AV
MT
NH
V
SH
9g00


3
V
L
VT
AV
CN
9g00


4
L
T
S
V
VT
9g45


4
SH
V
AV
S
T
9g45


5
Shcn
T
GD
CN
VT
10g30


5
Shcn
V
AV
CN
T
10g30

CHIỀU
1
X
X
X
X
X
1g30

CHIỀU
1
X
X
X
X
X
1g30


2
X
X
X
X
X
2g15


2
X
X
X
X
X
2g15


3
X
X
X
X
X
3g30


3
X
X
X
X
X
3g30


4
X
X
X
X
X
4g15


4
X
X
X
X
X
4g15


5
5

Trường THCS Bình An
(Áp dụng từ ngày 24/04/2017)

Trường THCS Bình An
(Áp dụng từ ngày 24/04/2017)

LỚP :
6A5
GVCN :
NGUYỄN THỊ THUÝ QUỲNH

LỚP :
6A6
GVCN :
NGUYỄN THỊ KIM DUNGHAI
BA
TƯ
NĂM
SÁU
GiờHAI
BA
TƯ
NĂM
SÁU
Giờ

SÁNG
1
CC
V
NH
T
VT
7g00

SÁNG
1

 
Gửi ý kiến