Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP VÀ THI LÊN LỚP HÈ 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS Phan Đình Phùng
Ngày gửi: 11h:01' 07-08-2018
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN Q.THANH KHÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : / TB –PĐP Thanh Khê, ngày 02 tháng 08 năm 2018
THÔNG BÁO
“KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI LÊN LỚP SAU HÈ NĂM 2018”
Trường THCS Phan Đình Phùng Thông báo kế hoạch ôn tập và thi lên lớp sau hè năm 2018 với các nội dung như sau :
1/ Đăng ký ôn tập và thi lại : Những học sinh trong diện thi lên lớp ngày 06/08/2018 đến trường để xem kế hoạch ôn tập và thi lại. Đồng thời Liên hệ với cô Thuý ( văn phòng ) để điều chỉnh môn đăng ký thi lại (nếu có thay đổi ).
2/ Lịch ôn tập : Các học sinh thi lại tham gia ôn tập môn thi từ ngày 16/8/2018 đến ngày 23/08/2018 theo thời khoá biểu dính kèm: ( Ôn Tập vào buổi sáng)
3/ Lịch thi lại:
LỊCH THI LẠI SAU HÈ 2018
Thi vào ngày 24/08/2018 ( Thứ sáu) theo lịch cụ thể như sau:

Ngày
Buổi
Thời gian
Khối 6
( Phòng 2 )
Khối 7
( Phòng 4)
Khối 8
( Phòng 5)

24/08/18
(Thứ sáu)
Sáng
7h 00
8h30
9h30
Ngữ văn
Vật lý –Lịch sử
Sinh - Địa lý
Ngữ văn - T. Anh
Sinh - L. sử
Địa lý
Ngữ văn – Tin – Địa
Hóa
Lịch sử


Chiều
14h 00
15h30
Toán
T. Anh
Toán
Toán


Ghi chú :
Học sinh thi lại có mặt tại trường buổi sáng trước 7 giờ, Buổi chiều trước 14h00.
Đề nghị học sinh thuộc diện thi lên lớp theo dõi và thực hiện nghiêm túc lịch ôn tập, thi lại nêu trên. Trường hợp vắng thi không có lý do chính đáng xem như ở lại lớp.
Thanh Khê , ngày 02 tháng 08 năm 2018
KT.HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký và đóng dấu)

Thầy giáo Hồ Hữu Tuệ
 
Gửi ý kiến