Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TIENG ANH 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Hợi (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:53' 04-01-2019
Dung lượng: 810.5 KB
Số lượt tải: 86
Số lượt thích: 0 người
My name is: ……………………………………………
My class is: Kids1A
Time: 90 minutesPART A: LANGUAGE AND VOCABULARY: (Ngôn ngữ và từ vững)
I. Choose the best answer. a, b or c ( Chọn đáp án đúng nhất, a, b, hoặc c)
1, May I ……………………..TV? – Sure, Go ahead.
A. watch B. listen C. circle
2, Hurry …………….! - Wait a minute
A. to B. on C. up
3, What are you doing? - I’m …………
A. sing B. coloring C. book
4, ……….you have a glove? – Yes , I do.
A. Do B. Are C. Is
5, How many ………..do you have? – I have 3 pens.
A. pen B. pens C. pencils
6, Sorry, I’m late? May I …………in? – That’s Ok
A. do B. listen C. come
II. Add the missing letters that has meaning words. (Thêm những chữ cái để từ có nghĩa)

T _ a _ h can
D _ s _
Cl_ _ k
Re _ding b_ _ k


Watch _ n _ T_
Do you _ home _ ork
Bru _ h your te _ th
Oct _ pu _


Soc_ er b_ ll
Glo _ e
Cra _ o_ s
Um _ rel _ a


III. Answer the questions with the missing letters ( Trả lời câu hỏi với những chữ cái còn thiếu)
1, What is she doing ? she is sing _ _ _
2, What is this? ( This is a stap _ e _
3, What is that?( That is a comp _ te _
4, How many markers do you have? (I have 3 m_ _ k _ _ _
IV, Look. Draw a line. (Nhìn tranh và nối)
  

1. Dancing 2. A racket 3. Shoot the ball 4. Throw the ball 5. Write your name
PART B: LISTENING (Nghe).
I, Listen and check (Nghe và kiểm tra) - CD 51/Ativity Book/ p46II, Listen and check (Nghe và kiểm tra) - CD 55/Ativity Book/ p50III, Listen and circle (Nghe và khoanh tròn) - CD 63/Ativity Book/ p57
IV, Listen and check (Nghe và kiểm tra) - CD 69 /Ativity Book/ p62

PART C: SPEAKING ( Nói)
-Each student must answer some quetstions:
( Are you ready? What’s your name? what color is it? ……)
1, What is that/this?
2, Whose bird is this/that?
3, Can you skateboard/ fly a kite/sing/ride a bkie/….?
4, Is this a dog/ cat/ hamster/ turtle/….?
5, What are you doing?
6, Do you have a glove/baseball/ basketball/ paddle/ racket/ soccer ball/ helmet ..?
7, What are you making?
8, How many …………..do you have?

The end!
 
Gửi ý kiến