Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 1 I- LEARN SMART START

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Cẩm Thạch
Ngày gửi: 21h:22' 03-04-2018
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 821
Số lượt thích: 0 người
UNIT 1
I. Look at the pictures and write in English ( Nhìn vào các bức tranh và viết bằng tiếng Anh) :

1. An :
2. An :
3. An :
4. An :
II. Write the missing letter ( Điền các từ còn thiếu )

1. An a .... .... l .......

2. An ....... nt.

3. An a ....... ........ ig ....... t ........ r.

4. An ...... c ...... o ....... at.
III. Which ones begin with the A sound? Circle. ( Tranh nào bắt đầu bằng chữ A? Khoanh tròn hình đó. )
  
  


UNIT 2
I. Look at the pictures and write in English ( Nhìn vào các bức tranh và viết bằng tiếng Anh) :
1. A :
2. A :
3. A :

4. A :
II. Write the missing letter ( Điền các từ còn thiếu )
1. A ....... ........ d

2. A b ...... a ........

3. A ........ ......... e.

4. A ...... ....... l ........ .
III. Which ones begin with the B sound? Circle. ( Tranh nào bắt đầu bằng chữ B? Khoanh tròn hình đó. )


  


  

UNIT 3
I. Look at the pictures and write in English ( Nhìn vào các bức tranh và viết bằng tiếng Anh) :
1. A :
2. A :

3. A 


4. A 
II. Write the missing letter ( Điền các từ còn thiếu )

1. A ...... ......... t.

2. A c ....... ....... r......... .......... .

3. A ...... l ........ ......... k.

4. A ......... ....... r.
III. Which ones begin with the C sound? Circle. ( Tranh nào bắt đầu bằng chữ C? Khoanh tròn hình đó. )

  

  

UNIT 4
I. Look at the pictures and write in English ( Nhìn vào các bức tranh và viết bằng tiếng Anh) :
1. A 
2. A 
3. A 
4. A 
II. Write the missing letter ( Điền các từ còn thiếu )

1. A d ...... ........ .

2. A ....... r ........ m.

3. A d ........ a .......... ............ n.

4. A ...... o ......... .......... .
III. Which ones begin with the D sound? Circle. ( Tranh nào bắt đầu bằng chữ D? Khoanh tròn hình đó. )

  


  UNIT 5
I. Look at the pictures and write in English ( Nhìn vào các bức tranh và viết bằng tiếng Anh) :

1. An 
2. An 
3. An 
4. An 
II. Write the missing letter ( Điền các từ còn thiếu )

1. Look at an e ..... ......... .


2. Look at an ...... l .......... .

3. Look at an e ......... e ....... h ........ t.

4. Look at an ..... ....... b......... w .
III. Which ones begin with the E sound? Circle. ( Tranh nào bắt đầu bằng chữ E? Khoanh tròn hình đó. )

  

  
UNIT 6
I. Look at the pictures and write in English ( Nhìn vào các bức tranh và viết bằng tiếng Anh) :
1. A :
2. A :
3. A :
4. A 
II. Write the missing letter ( Điền các từ còn thiếu )

1. A f ....... .......... .

2. A ....... i.......... h .

3. A fr ....... .......... .

4. A .......o ...... k.
III. Which ones begin with the F sound? Circle. ( Tranh nào bắt đầu bằng chữ F? Khoanh tròn hình đó. )

  
  
UNIT 7
I. Look at the pictures and write in English ( Nhìn vào các bức tranh và viết bằng tiếng Anh) :
1. A 
2. A 
3. A 
4. A 
II. Write the missing letter ( Điền các từ còn thiếu )
1. G ....... rr ...... l....... .

2. ........ a ........ de ........... .

3. ........ oa ................. .

4. G
 
Gửi ý kiến