Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề cương ôn thi (smart start)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thi anh thư
Ngày gửi: 00h:18' 14-06-2020
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 968
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG SMART START 3 HỌC KỲ 2
1/ Read and match

Questions ( Câu hỏi)
Answers (Trả lời)
Match

What’s this?

May I have eggs?
1:…

What do you want to eat?

No, thank you
2:…

Can I eat a cookie?

It’s Tom’s monster
3:…

Would you like some pizza?

It’s on the chair
4:..

Where’s the helicopter?

Yes, you can
5:…

Where’s are you going?

Go straight
6.….

Where’s the zoo?
She’s shopping at the market

7.….

How do I get to the lake?

I’m going to the park
8.…

What’s Mom doing?

It’s sunny
9.…

How’ s the weather?
It’s on Water Street

10….


2/ Read and write (2,5pts)
Mai`s house
There are five rooms in my house. There`s one kitchen and one big living room. There`s a small bathroom. There

are three bedrooms. My bedroom is small. There are a lot of toys in my house. There are two toy cars in the

living room. There`s a small ball in the kitchen. There are four teddy bears in my bedroom. There`s one yellow

kite in my bedroom, too.
1. There are ……………. rooms in Mai`s house.
2. There are three …………………….
3. Nam`s bedroom is ………………
4. There are …………teddy bears in the bedroom.


Circle “True” or “Fall”
Sharing food
Lucy: "Tom, let`s eat! Here, have some pizza. And you don`t have a drink. Here, have some smoothie ."

Tom: "Oh, you don`t have a drink, Lucy. Here, have a soya milk. And you don`t have any food. Here,

have some fish balls. It`s nice to share.
Lucy says:
1. Have some fries. True False
2. Have some smoothie True False
Tom says:
3. Have a sandwich. True False
4. It`s nice to share. True False
4. Write

.5.Rewrite
and / thunder / There`s / lightning……………………………………………………………..
the /Can / go / we / park?/ to …………………………………………………………………
some /Would / chicken?/like / you…………………………………………………………….
in/ Put /box. /soccer / the / ball / the …………………………………………………………
can / What / eat? / I …………………………………………………………………………
Where / going? / you / are ………………………………………………………………………
to/ I`m / bakery. / the / going………………………………………………………………..
 
Gửi ý kiến