Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thanh Lan
Ngày gửi: 06h:40' 07-10-2018
Dung lượng: 7.5 MB
Số lượt tải: 942
Số lượt thích: 0 người
UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC MAI ĐĂNG CHƠN
HỌC SINH:................................................
LỚP: 3/.................
THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN TIẾNG ANH
NĂM HỌC: 2017 - 2018
THỜI GIAN: 35 PHÚT


Skills
Listening
(4ms)
Reading
(2ms)
Writing
(2ms)
Speaking
(2ms)
Total
(10ms)

Marks


Comments

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………


LISTENING (4 ms)
Question 1: Listen and tick (1m).
Example:( 0) Who’s that? . It’s Nam.

Question 2: Listen and number. (1m)
Example: (0) Today is Sunday. It’s sunny. …”
A. B . C. D. E. 

Question 3: Listen and match. (1m)
Example:( 0) The weather is wonderful today. It’s sunny.
( ( ( (
A. B. C. D. E.
Question 4: Listen and complete.(1m)
Example:(0)
A:
Who’s that man?


B:
He’s my grandfather.

1.
A:
Where’s the poster?


B:
It’s _______.

2.
A:
Does Peter have a _______?


B:
No, he doesn’t.

3.
A:
How many _____________ do you have?


B:
I have three.

4.
A:
What is she doing there?


B:
She’s _________________


READING ( 2 ms)
Question 1. Read the text and circle the correct answer (1m).
Hi! My name is Clara. This is my bedroom. There is a bed, a desk, two chairs and a big shelf in my room. There are many toys on the shelf. Here are my cars, two green cars and four black cars. There is a big plane behind the cars. There are five balls and a ship near the table. I love my toys and my room very much.
Example: Her _______ is Clara.
A. name B. mother C. school
There is a _______ in her room.
A. desks B. chairs C. bed
How many cars does Clara have?
A. six B. two C. four
Where are the balls? – They’re _______ the table
A. next to B. near C. under
The cars are __________ the big plane.
A. on B. under C. in front of
park
goldfish
sunny

skating
rabbits
rabbit


Good morning! My name is Peter. And these are my friends, Mary, Lan and Quan. We are in the (0) park now. Mary and Lan are playing with their pets. Mary has a lovely (1) …………………..…. It’s in the cage. Lan has two (2) …………………..…. They are in the tank. Quan and I are (3) …………………..…. Today, the weather is fine. It’s not cloudy. It’s (4) …………………..…. We are very happy.
WRITING (2ms)
Question 1. Look and write (1m)

I like (0) pets very much and I have a lot of pets in my house. I have two cats. I have a beautiful parrot in the (1) _____________.. There are some (2)____________ in the fish tank. A dog is watching TV with my (3)____________ . Two (4) ___________ are eating carrots in the garden.

Question 2. Reorder the words to make sentences. (1m)
Example: your/ Where/ parrots? / are
Where are your parrots?
your/ Does/ pets?/ friend/ any/ have 
___________________________________?
They/ the/ kites/ in/ flying/ are/ park. 
_____________________________________.
brother/ nine / My/ old./ years/ is 
______________________________________.
on / pictures/ wall /are / How many/ the / there / ? 
________________________________________________?***THE END***
 
Gửi ý kiến