Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hường
Ngày gửi: 22h:08' 11-01-2019
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 623
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT
TRƯỜNG TIỂU HỌC

Họ tên:……………………
Lớp:……..
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2018 – 2019 MÔN: TIẾNG ANH 3
Thời gian: 35 phút
(không kể thời gian giao đề)


Mark
Listening
Reading and writing
Speaking
CommentsLISTENING
Part 1: Question 1-4: Listen and number. There is one example.
A. B. C. D. E.   
Part 2: Question 5-7: Listen and tick A, B or C. There is one example.
Example:
0. _________________?
A. I’m eight years old.
B. I’m fine, thanks.
C. My name is Linda.
5. _________________?
A. Yes, it is.
B. No, it isn’t.
C. Yes, they are

6. __________________?
A. They’re green.
B. It’s blue.
C. Yes, it is.
7. __________________?
A. This is my pen.
B. I play badminton.
C. My pen is here.
Part 3: Question 8-11: Listen and tick the box. There is one example.
Example: This is Tony.
 
A. B. C.

8.  
A. B. C.
9.  
A. B. C.
10.  
A. B. C.
11.  
A. B. C.
Part 4: Question 12-14: Listen and draw the lines. There is one example.


  
A B C D E
READING
Part 1: Question 1-3: Look and read. Put a tick (() or a cross (x) in the box. There are two examples:
This is Mai This is Quan
Examples: 
A. B.
 1. He is seven years old.
 2. I play football.
 3. These are my notebooks.
Part 2: Question 4-6: Read the text carefully. Tick (() Yes or No. There is an example

This is my classroom. It is big. This is my school bag. It is new. That is my pencil sharpener. It is small. These are my pencils. They are short. Those are my books. They are new.

 YES NO
0. The classroom is big.
4. The school bag is old.
5. The pencil sharpener is small.
6. The books are old.
Part 3: Question 7-10: Read the passage and write the correct word next to number 7-10. There is one example:

Peter

badminton

basketball


seven

football

classroom

Hi. My name is (0) __Peter__. I’m (7)_________years old. At break time some of my friends and I play football. Nam and Quan do not like (8)__________. They like basketball. Mai and Linda do not play football or basketball. They play (9)___________. Now we are in the (10)____________.
WRITING
Part 1: Question 1-3: Look at the pictures. Then write ONE word into each gap for each.
Schoolbag pencils books ruler


Hi. My name is Nga. This is my new classroom. Look at my desks. There are many things on it. There is a (0)_schoolbag_ .There are three (1)……………. and two (2)…………… . There is a (2)………….. . They are new.
Part 2: Question 4-6: Order the words.
Example: is/This/ pen/ my. 
This is my pen.
4. Linda/ Tony/ your/ are/ friends/ and
__________________________________________?
 5. are/ these / notebooks/ my
____________________________________________. 6. computer/ the / room/ new / is
____________________________________________.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓