Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh
Ngày gửi: 21h:11' 12-04-2019
Dung lượng: 40.3 MB
Số lượt tải: 1830
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thuý Hương)
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trường: TH Hưng Thạnh 1
Huyện: Tháp Mười
 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: TIẾNG ANH
Ngày kiểm tra : ………/05/2017
Thời gian : 40 phút (không kể thời gian phát đề)


Mark
CommentSECTION A - LISTENING
Part 1: Listen and draw a line (1pt)Part 2: Listen and circle (1pt)
0. At Tet, Mai _______________________.

A. buy some flowers
B. visit her grandparents
C. wear nice clothes

1. Nam is _____________ than his sister.

A. taller
B. slimmer
C. smaller

2. Children’s Day is on ________________________.

A. the first of January
B. the first of June
C. the twenty of November

3. A doctor works ____________________.

A. in a hospital
B. in a school
C. in a factory

4. Mai’s phone number is ____________________.

A. 0998 093 346
B. 0998 093 596
C. 0998 093 918Part 3: Listen and tick (1pt)
0.
 A. (
 B. (
 C. (

1.
 A. (
B. (
C. (

2.
 A. (
B. (
 C. (

3.
A. (
B. (
C. (

4.
A. (
B. (
 C. (
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trường: TH Hưng Thạnh 1
Huyện: Tháp Mười
 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: TIẾNG ANH
Ngày kiểm tra : ………/05/2017
Thời gian : 40 phút (không kể thời gian phát đề)

Mark
CommentSECTION B - READING
Part 1: Look and read. Put a tick ( or a cross ( in the box ( (1pt)
Nam studies at Nguyen Du primary school. Every day he gets up at 6:30. He goes to school at 7 o’clock. School starts at 7:30 and finishes at 11 o’clock. He goes home at 11:30. He has lunch at 11:45. In the afternoon, he plays football with his friends at 5 o’clock. He has dinner at 7:15 in the evening. Then he does his homework or listens to music. He goes to bed at 10 o’clock.

Yes
No

0. Nam studies at Nguyen Du Primary school.
(
(

1. He gets up at 6 o’clock every day.
(
(

2. He has lunch at 11:45.
(
(

3. In the afternoon, he goes swimming with his friends.
(
(

4. He goes to bed at 10 o’clock.
(
(


Part 2: Look and read. Fill in the blank by circle the A, B or C (1pt)
Hello. My name is Phong. There are four members in my family. My father is a teacher. He works in Le Hong Phong Primary School. He likes beef very much. It is his favourite food. His favourite drink is coffee. My mother is a nurse. She works in a Thanh Nhan hospital. She doesn’t like beef, she likes fish and vegetables. Her favourite drink is milk. I have an elder brother. He is a factory worker. He likes chicken and lemonade. I am a student at Nguyen Du Primary School. My favourite food is pork. Orange juice is my favourite drink.
0. There
No_avatar

thầy cô cho  mình hỏi là lấy file nghe ở đâu ạ?

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓