Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Dương
Ngày gửi: 00h:11' 24-05-2020
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 1690
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ TIẾNG ANH 3
Time allowed: 45 minutes
Full name: ………………………………………………………………………..
Class: ……..
A. Listening (2,5pts)
I. Listen and complete.
Laura: How old is Peter?
Bob: He’s _ _ _ _ years old.
Mary: Is your classroom _ _ _ _?
Jack: Yes, it is.
Linda: _ _ _ _ ’s that?
Tony: It’s a slide.
Teacher: What’s your name?
Pupil: My name’s _ _ _.
II. Listen and match

B. Reading & Writing
III. Write the suitable words in the blanks (1pts):

mother bathroom father bedroom ten flowers


 
1. This is my ……………… 2. This is my……………

 

3. That is my…….… 4. That is my ……… 5. There are …………

IV. Select and tick the letter A, B or C (0.5pts):
1. Who’s that? 2. How old is she?
A. That’s my school library. A. He is six years old.
B. There’re six chairs. B. I am six years old.
C. That’s my brother. C. She is six years old.
3. How old are you? 4. There are two _________ . 5. Is your book big?
A. I’m fine. Thanks. A. bedrooms A. Yes, it is.
B. My name’s Khanh Vy. B. living room B. No, it is.
C. I’m nine years old. C. classroom C. Yes, I am.
V. Read and match (0.5pts): 

( 1 .………….
2 .………….
VI. Reorder the words to write the sentences (2pts)
a. playing/ They/ basketball/ are.
-> .......................................................................................................................................................
b. a/ She/ pen/ has/ it/ and/ beautiful/ is.
-> .......................................................................................................................................................
c. there/ cups/ Are/ the/ five/ kitchen/ in?
-> .......................................................................................................................................................
d. map/ is/ the/ Where? - is/ the/ It/ wall/ on.
-> .......................................................................................................................................................
e. many/ are/ How/ the/ lamps/ in/ there/ bedroom?
-> .......................................................................................................................................................
VII. Use the words given to complete the sentences (2pts)
Eg: 0. She/ 7. -> She is 7 years old.
1. How many/ bag/ classroom?
-> .......................................................................................................................................................
2. Nam/ be/ skip/ breaktime.
-> .......................................................................................................................................................
3. Are/ 10/ computer/ room? - Yes
-> .......................................................................................................................................................
4. Linh/ not/ have/ car.
-> .......................................................................................................................................................
5. My mother/ 30.
-> .......................................................................................................................................................
6. The/ pond/ in front of/ house.
-> .......................................................................................................................................................
7. Where/ chair? - It/ table
-> .......................................................................................................................................................
VIII. Write about your house. Use the words in unit 12,13,14 to write from 30-50 words (0,5 pts)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IX. Look at the picture and write "YES" or "NO" (0,5 pts):


X. Read the story. Then write one-words to complete the story (0,5pts):


Chúc các em làm bài tốt. Good luck ***
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓