Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiếng Anh 3 (CT Bộ GDĐT 3). Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Hương Giang
Ngày gửi: 23h:30' 19-04-2019
Dung lượng: 266.7 KB
Số lượt tải: 1890
Số lượt thích: 1 người (La Lb Ls)
PHÒNG GD & ĐT HẢI PHÒNGTHE SECOND TERM TEST
MS KATE CLASS SUBJECT: ENGLISH
Class : 3……. Time :40 minutes
Full name :............................................ School Year: 2018 - 2019
Question 1: Look and read. Put a tick or a cross in the box.
0. Open your book, please!

/

(
0. I play badminton.

/

(

He is cycling.
/
2 . He has a cat.
/
3.The boys are playing football and the girls are playing badminton in the yard.
/

4. I have a plane.
/
Question 2: Read and write True ( T) or False ( F) . There is an example (0).
These are my toys on the shelf. I have a car. It is black. I have a kite. It is white. I have a doll. It is Lucy. I like my toys very much. Do you have any toys? What are they?
0. The toys are on the self.
T


0. The car is red.

F

1. The car is blue.2. The kite is white.3. Lucy is a doll’s name?4. I have two toys.Question 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.
0./allb => ball

1. /


botro => __________
2. /

chenkit =>


3. /


satc => __________
4. /

niwdy =>
_________


Question 4: Reoder the words to make the sentences (1pt).
are / how / old / you / ?
(………………………………………………………
have / I / cats / two / .
(………………………………………………………

many / how / parrots / have / do/ you / ?

(………………………………………………………

the / What /is / weather / like/ ?
(………………………………………………………
 
Gửi ý kiến