Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 3: đề thi tiếng anh chương trình tiếng anh Thụy Điển

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phú Thành
Ngày gửi: 18h:53' 06-05-2018
Dung lượng: 363.7 KB
Số lượt tải: 747
Số lượt thích: 1 người (N T T)
TRƯỜNG TH BA ĐỘNG KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
Họ và tên: …………………………. Môn: Tiếng Anh
Lớp 3 Thời gian: 40 phút (không kể giao đề)
Ngày kiểm tra: …./…/2013
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Chữ ký giám thị
Chữ ký giám khảo
Nhận xét của giáo viên


I. Multiple choices: (4pts)
1. Circle the odd one out (2pts): khoanh tròn từ khác loại.
1. A. mother B. bear C. father
2. A. green B. small C. red
3. A. happy B. rainy C. windy
4. A. twenty B. thirsty C. fifteen
2. Look and match (2 pts): Nhìn và nối những bức tranh với những câu trong khung sao cho phù hợp.
  
1. It is hot. 2. They are cycling.
3. I have a dog. 4. It is rainy.


1-… 2-… 3- … 4-…II. Write: (6pts)
1. Reorder the words to make the sentences (2pts): Sắp xếp lại các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.
1. colour/ they/ are/ What/?
→ ……………………………………………………………..…?
2. Tom / three tortoises/ has/ got / and two cats/.
→……………………………………………………………..…..
3. Hai Phong/ Is /it / in/ and hot/ sunny/?
→…………………………………………………………….…..?
4. Hanoi/ like/ in / today/ what /is/ the/ weather?
→………………………………………………………………...?

Paper boats six flying kites skipping

2. Look, read and complete the text (2pts): nhìn tranh ,đọc và hoàn thành đoạn văn với những từ trong khung.
There are (1)………….children in the picture.
Two boys are (2)……………….
Two boys are playing with (3)…………………
What about the girls? What are they doing?
One girl is cycling. And one girl is (4)………….
Look and complete the sentences(2 pts) :Nhìn tranh và hoàn thành câu.
 
9. It is ………………… 10. They are ……………
 
11. I have two …………. 12. Lan has a ……………


TRƯỜNG TH BA ĐỘNG ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Tiếng Anh lớp 3

Multiple choices: (4pts)
Circle the odd one out( 2pts): khoanh tròn từ khác loại, mỗi câu 0.5 điểm.
Câu
1
2
3
4

Đáp án
B
B
A
B

look and match (2 pts): Nhìn và nối những bức tranh và những câu trong khung sao cho phù hợp, mỗi câu 0.5 điểm.
Câu
1
2
3
4

Đáp án
D
B
A
C

Write: (6pts)
Reorder the words to make the sentences (2pts): Sắp xếp lại các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, mỗi câu 0.5 điểm.
What are they colour?
Tom has got three tortoises and two cats.
Is it sunny and hot in Hai Phong?
What is the weather like in Hanoi today?
Look, read and complete the text (2pts): nhìn tranh ,đọc và hoàn thành đoạn văn với những từ trong khung, mỗi câu 0.5 điểm.
There are (1)……six…….children in the picture. Two boys are (2)……flying kikes…………. Two boys are playing with (3)……paper boats…………… What about the girls? What are they doing? One girl is cycling. And one girl is (4)…skipping……….
Look and complete the sentences (2 pts):Nhìn tranh và hoàn thành câu, mỗi câu 0.5 điểm.
1. It is windy.
2. They are playing football.
3. I have two dolls.
4. Lan has a parrot.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓