Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 3 (thí điểm) Đề thi cuối kì 2 năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Đức Hải
Ngày gửi: 22h:50' 17-05-2019
Dung lượng: 889.0 KB
Số lượt tải: 564
Số lượt thích: 0 người

Dinh Lac Primary School
Name :……………………………………
Class:3A………………………………….

FINAL TERM EXAMINATION
I LEARN SMART START 3
School year: 2018-2019


Marks:


Listening
Reading
Writing
SpeakingQ.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6

PART I: LISTENING
Question 1: Listen and draw lines (1pt)


Question 2. Listen and write (1pt)

five car big robots

Hi, my name’s Vinh. I live in a big (0) house. There are (1)________ rooms in my house. There is one
(2)___________ livingroom and two small bedrooms. There are six (3)____________in my bedroom. There is one (4) ___________ in the living room.PART II: READING
Question 3: Read and tick ( the box (1pt)

1.There’s a crosswalk 2.There’s a car
Let’s hold hand Let’s go


3.There’s a green light 4.There’s a red light
Let’s stop Let’s stop
Question 4: Read the text and choose the best answer. (2pts)
Can you________ the lightning? Yes, I can.
hear b. see c. eat
Are you hot?
Yes, I am. b. Yes, I am not c. No, I am.
How’s the weather?
It’s a sunny. b. It’s sunny. c. It` sun.
Can I have some banana and _________?
pencil b. ball. c. yogurt

PART III: WRITING
Question 5: Oder the words (2pts)
are / you / Where / going ?
___________________________________________________________
going / to / I’m / park / the.
___________________________________________________________
the / Where’s / bookshop ?
___________________________________________________________
on / It’s / street / Red.
___________________________________________________________

Question 6: Read a story. Choose a word from the box. Write. (2pts)NICE WEEKEND

Hello, my name’s Tom. Today is Sunday. I’m (1)___________ at the

bookshop. Nick is (2)____________ at the lake. Kim is

(3)____________ at the supermarket. Lucy is (4)____________ at the ice

cream shop. Have a nice weekend!

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 3:


Kỹ năng
Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá
Mức/ điểm
Tổng số câu, số điểmM1
M2
M3
M4
Nghe
Listen and draw line

2

0,25đ
2

0,25đ

8 câu
2 điểmListen and write
1

0,25đ
2

0,25đ
1

0,25đ


Đọc


Look and read. Put a tick () or a cross (x) in the box

 2

0,25đ
 2

0,25đ

8 câu
3 điểm


Read the text and choose the best answer

 2

0,5đ
 2

0,5đ

Viết

Oder the words


2

0,5đ
2

0,5đ

8 câu
4 điểmRead a story. Choose a word from the box. Write


2

0,5đ
2

0,5đ
Nói


Answer the questions
1

0,25đ
1

0,25đ
1

0,25đ
1

0,25đ
4câu
1 điểmANSWER KEYS
FINAL TERM EXAMINATION – I-LEARN SMART START 3
School year: 2018 - 2019

PART I. LISTENING
Question 1. Listen and draw line (1pt)Question 2. Listen and write (1pt)
five
big
robots
car
PART II. READING
Question 3: Look and read. Put a tick (()or a cross (() in the box (1pt)
1. ( 2. ( 3. ( 4. (

Question 4. Read the text and choose the best answer (2pts)
b
a
b
c
 
Gửi ý kiến