Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 3 -unit 15

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày gửi: 23h:30' 07-05-2021
Dung lượng: 32.8 KB
Số lượt tải: 181
Số lượt thích: 0 người
Name: ...........................................................................Class: ................
Unit 15: Do you have any toys? (1)
1. Write in English
1. 1 người máy

8. những cái đồ chơi


2. 1 con gấu bông

9. 1 chiếc tàu thủy


3. 1 con búp bê nhỏ

10. 1 chiếc máy bay


4. 1 chiếc ô tô con

11. 1 cái diều


5. 1 bộ đồ chơi xếp hình

12. nào, bất cứ


6. có (ai có cái gì)

13. 1 cái lan can


7. 1 nhà để xe

14. 1 nhà để xe


2: Odd one out:
a. ship b. house c. room d. class
a. plane b. kite c. teddy bear d. ruler
a. kitchen b. living room c. garage d. robot
a. ball b. ship c. garden d. doll
a. tree b. garden c. pond d. yo-yo
a. doll b. robot c. bear d. puzzle
a. kite b. plane c. car d. school
a. gate b. ball c. yard d. pond
a. room b. yo-yo c. ship d. plane
a. teddy bear b. puzzle c. doll d. fan
3: Put the words in correct order:
1. my/ it/ puzzle/ is/. ...............................................................................................................
2. doll/ the/ is/ the/ table/ on/. ...............................................................................................
3. are/there/balls/two/the/bed/near/. .......................................................................................
4. you/teddy/have/bear/a/do/? ..............................................................................................
5. car / I/ a/ have / little/. .....................................................................................................
6. sister/ doll/ a/ does/ your/ have/? ..............................................................................................
7. have /Linda/ a/ doesn’t / robot/. ..............................................................................................
8. is /shelf/ a/ there/ on/ plane/ the/. ..............................................................................................
1. do / you/ have/ what? => _______________________________________.
2. Mai/ and/ a/ train/ have/ car/ a/ does? => _______________________________________.
3. plane/ ship/ have/ and/ a/ I/ a. => _______________________________________.
4. has/ a/ and/ a/ robot/ ball/ Tom. => _______________________________________.
4. Read and match. (Đọc và nối)
A
B
Answer

1. What do you
2. I have
3. Does Nam
4. No, he doesn’t. He
5. Do you have a train?
6. Does Mai have a kite?
7. Does Peter have a ship?
A. has a robot.
B. have?
C. a ship.
D. have a plane?
A. Yes, he does.
B. Yes, I do.
C. No, she doesn’t. She has a skipping rope.
1.........
2.........
3.........
4.........
5.........
6.........
7.........


A
B
Answer

1. Does she
2. Where are
3. How many
4. Are there
5. Is
A. the ships?
B. have a teddy bear?
C. any kites over there?
D. robots and planes are there?
E. there a book on the bookcase?
1.........
2.........
3.........
4.........
5.........


A
B
Answer

1. Are there any sofas in the room?
2. How many mirrors are there?
3. Where are the pictures?
4. Do you have a doll?
5. Does your brother have a puzzle?
A. They are on the wall.
B. There are three mirrors.
C. No, he doesn’t.
D. Yes. There is one safa.
E. Yes, I do.
1.........
2.........
3.........
4.........
5.........

5. Circle the correct answer.
1. Where is/are the pictures?
2. The photos are on/in the reading room wall.
3. The garden and the pond is/are very nice.
 
Gửi ý kiến