Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 3-unit 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thẩm
Ngày gửi: 15h:07' 22-12-2019
Dung lượng: 193.5 KB
Số lượt tải: 242
Số lượt thích: 0 người
Name: ………………………………..

TEST 20 MINUTES

UNIT 9: WHAT COLOUR IS IT?

I. LISTEN AND WRITE. (1pt)
Mai: Is this your ………………..?
Nam: Yes, ………..
Mai: Is ……….. your pen?
Nam: ………, it isn’t. My pen is here.

II. LISTEN AND CIRCLE. (1pt)
1. What colour are your ……………?
A. pencil sharpener B. pencil sharpeners C. pencil
2. What colour is your pencil?
A. green B. pink C. blue
3. What colour is your school bag?
A. black B. red C. yellow
4. What colour are your ……………?
A. orange B. pens C. rubber?

III. LISTEN AND NUMBER. (1pt)
...... It’s blue.
….. What colour are your school bags?
….. What colour is your pen?
….. They’re brown.

IV. REODER THE LETTER. (1pt)
V. LOOK, READ AND MATCH. (1pt)
1 – c 2 - ….. 3 - ….. 4 - ….. 5 - ….. 6 - …..

VI. READ AND COMPLETE. (2pts)
pens those notebook colour yellow

There are some school things on my desk. This is my school bag. It is (1) ………………… That is my (2) ………………… It is blue. These are my (3) ………………… They are black. (4) ……………….. are my pencils. They are orange. What (5) ……………….. are your pencils?

VII. REODER THE WORDS. (1pt)
1. colour / it ? / is / What
………………………………………………………..
2. It / orange. / is
………………………………………………………..
3. are / What / your pencil sharpeners ? / colour
………………………………………………………..
4. blue. / are / They
………………………………………………………..


VIII. LOOK AND WRITE. (2pts) 
Gửi ý kiến