Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Đề khảo sát chất lượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: van tam anh
Ngày gửi: 12h:53' 14-02-2019
Dung lượng: 84.0 KB
Số lượt tải: 1322
Số lượt thích: 0 người
VEC INTERNATIONAL ENGLISH CENTER
HOTLINE: 0945.799.986


I.PRONUNCIATION
- Circle the word whose underlined part is pronounced differently:
1. A. tea B. sea C. seat D. heavy
2. A. nature B. ladder C. map D. gap
4. A. head B. bed C. pretty D. better
4. A. cloud B. sound C. count D. country
5. A. national B. nature C. native D. nation
- Circle the odd one out:
6. A. Chrismas B. Children’s day C. Teacher’s day D. festival
7. A. mooncake B. sweet C. banana D. food
8. A. lantern
 B. mooncake
 C. festival
 D. moon


9. A. happy B. cheerful C. birthday D. funny
10. A. bookshop B. post office C. cinema D. chilren’s day
11. A. honey B. cake C. sweet D. park
12.A. bakery B. food stall C. clothes D. pharmacy
13. A. Why B. Where C. What D. want
14. A.. thin
 B. fat
 C. big
 D. kind

15. A. milk
 B. bread
 C. sugar
 D. cake

II. VOCABULARY AND STRUCTURES
- Circle the correct answer:
16. This is ........................... teacher.
A. we B. our C. ours
17. Claire is from ............................ Paris.
A. X B. the C. a
18. There are .............................. pencils.
A. of Anna’s B. Anns’ C. Ann’s
19. The children ..........................in the garden.
A. is B. are C. am
20. Those shoes are ..............................
A. mine B. my C. me
21. Look at .........................! She’s a singer.
A. hers B. she C. her
22. There’s ................... man at the door.
A. the B. some C. a
23. I can see two......................
A. baby B. babys C. babies
24. There’s a ..........................of bread on the table.
A. bar B. loaf C. carton
25. There are stars in ........................... sky
a B. an C. the
26. What is your ......? – My name is Tommy.
A. game B. names C. name D. name’s
27. I’m ..... America.
A. in B. a C. from D. too
28. There .... two boys in my class
A. is B. many C. are D. isn’t
29. Hi, my ..... Alan
A. name is B. names’ C. names D. is name
30. Jimmy is happy because to day is .... birthday
A. hers B. she C. his D. he
31. I .... two cats.
A. has B. haven’t C. hasn’t D. have
32. Your cat .... nice
A. is B. are C. an D. a
33. August is the eight month .... the year.
A. by B. on C. of D. from
34. The box .... blue
A. are B. aren’t C. is D. this
35. I ... sorry. I’m late
A. is B. are C. am D. not
36. Mary studies Maths ….. 7 a.m …… 8 a.m on Sunday.
A. to/at B. from/in C. from/to D. on/to
37. Are they students? – yes, ….
A. they are. B. they do C. are they D. are thier
 
Gửi ý kiến