Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Đề thi giữa học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị hòa
Ngày gửi: 20h:12' 29-03-2018
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 1473
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT SA PA
TRƯỜNG MN,TH-THCS VÕ THỊ SÁU

SECOND MID TERM EXAM
Grade 4
School year: 2017 – 2018
Time: 40 minutes


Class: 4
Full name:…………………………………

Mark
Teacher’s remark


 PART 1: LISTENING
Question 1: Listen and tick (() the correct pictures (Nghe và đánh dấu (() vào bức tranh đúng) (1pt).
What time is it ? It’s……………..
 

A( B ( C (
2. What does your father do ? He’s ………….
 
A( B( C(
3. What’s your favourite food ? I like…….
 
A ( B ( C (4. What does she look like ? She’s …………………
 
A ( B ( C (

Question 2: Listen and number (Nghe và đánh số) (1pt).

  

A ( B ( C ( D (


Question 3: Listen and circle the correct answer (nghe và khoanh tròn vào đáp án đúng)(15pt).
1. What’s time do you have dinner ? It’s………………
five o’clock B. seven fifteen C. six thirty
2. Where does a doctor work? A doctor works …….
in a hospital B . in a factory C. in an ofice
3. What’s your favourite drink ? It’s………………..
orange juice B.water C. milk
4. My brother is ……………..
thin B. thick C. short
5. What do you do at Tet ? I…………………
make banh chung
decorate the house
visit grandparents
6. Why do you want to go to the cinema ? Because I want to ……..
buy some bread
see the animals
see a film


II. READING
Question 4: Read and circle the correct answer (Đọc và khoanh tròn vào đáp án đúng) (1pt).

1. Let’s go to the bookshop
 

A B C
2. When’s Chirldren’s Day ?
 

A B C
3. A: What does he look like ?
B: He’s old
 

A B C
4. A : Would you like some bread ?
B : Yes. Please !
 

A B C
Question 5: Read and complete (Đọc đoạn văn sau và hoàn thành câu ) (1,5p)

buy free homework bookshop go cinema
Mai:  Are you (1)…………….  now, Phong?
Phong: Yes, I am.
Mai: Let`s go to the (2)………………. .
Phong: Why do you want to go there?
Mai:  Because I want to (3)……………  some books and a pen.
Phong: OK. Let`s (4)…………  to the bookshop. I want some books, too.
Mai: Would you like to go to the (5) ………….. ?
Phong: Sorry, I can`t. I have to do my (6)……………….
Mai: OK. Let`s go tomorrow!


III. WRITING
Question 6: Fill in the blanks (Điền vào chố trống) (1pt).
ea sh at Wh an et
1. _ _en is T _ _cher’s Day?
2. Let’s go to the book_ _op.
3. Wh_ _t time do you g _ _ t up ?
4. I w_ _t to go to the cinema

Question 7: Reorder the words to complete the sentences (Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh) (1,5pt).
1. you/ the/ like / zoo /go/ to / Would / to ?
………………………………………………………………………………
2. slim / brother / My / is / ?
………………………………………………………………………………
3. doing / are /you /What / ?
………………………………………………………………………………
IV. SPEAKING
Question 8: Answer the questions
No_avatar

Xấu hổKhócKhông biết ngượngLỡ lờiCau màyNgây thơNụ hônCười nhăn răngSáng mắt vì $Kín miệngMỉm cườiNgạc nhiênLè lưỡiLưỡng lựNháy mắtLa hét

No_avatarf

chị có thể gửi cho em xin file nghe được không ạ? em cảm ơn trước ạ!

 
Gửi ý kiến