Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Hậu
Ngày gửi: 03h:43' 12-12-2018
Dung lượng: 98.0 KB
Số lượt tải: 2332
Số lượt thích: 1 người (Phạm Hữu Hiện)
ENGLISH EXAM REVIEW GRADE 4

Rearrage the letters to make a words.

siwmgmni  → s w i m m i n g
igconok

llageiv 

ozo


 siinngg 

idtricts 

chbae


sngkpipi 

sosoclarm 

isotevinle


ktngias 

rpimayr 

madtinbon 


 aidcnng 

oard 

bilryra


ecisnce 

 niwatchg veidos 


tra 

wadring pectruis 


 cmisu 

netisling to micus


itvemneaes 

napitign samsk 


lnieghs 

mikagn peputsp2. Choose the correct answers.
1.My friend is from …………. .
a.American
b.English
c.Vietnam

2.Would you like ……….. apple?
a.some
b.an
c.a

3.How many ………. are there on the table ?
a.boxs
b.boxes
c.box

4.Do you have English today ? - Yes, I ……
a.have
b.has
c.do

5.I like Maths …….. I don`t like History.
a.but
b.and
c.because

6 .Where are you today ?

a.I`m at home.
b.I`m from Vietnam.
c.I `m ten years old.

7.How many students are there in Mai`s class ?

a.There are 30 students
b.There is a teacher
c.There are 30 students in his class

8.Can your mother speak English ?

a.Yes , I can.
b.No , she can`t.
c.No , he can`t

9. Would you like ……………….. orange juice ?

a.some
b.an
c.a

10.When is your birthday ?

a.It`s in September .
b.It`s in September 2nd.
c.Your birthday`s in September.


3. Rearrange the sentences.
1.to/ school/ don`t / I/ Sunday/go /on. ______________________________________
2.would / I/ some/ fruit juice/ like. ______________________________________
3.your / brother/ Can/ ride / bike / a? ______________________________________
4.does/ What / she / during / English/ do / lessons?
______________________________________________
5. doll / for / This/ you/ is . ____________________________________________

6.is / My / classroom / big. ____________________________________________
7.subjects / What / like / he/ does ? _______________________________________
8.you / do / like / Why/ English ? ________________________________________
9.was / I / in/ April / born. _____________________________________________

4. Match the question in column A and the answers in column B
A
B
A-> B

1.When were you born ?
a.Because I like to draw a pictures.
1 ->

2.What is your favourite food?
b.I like Maths.
2 ->

3.What subjects do you like ?
c.I have it on Thursday.
3 ->

4.When do you have Music?
d. It is fish.
4 ->

5.Why do you like Art ?
e. I was born in October.
5 ->


5. Match the question in column A and the answers in column B
A
B
A-> B

1.What sports do you like ?
a.I am ten .
1 ->

2.Can you draw a picture?
b.I like football.
2 ->

3.How old are you ?
c.I have it on Tuesday
3 ->

4.When do you have Vietnamese ?
d.I have ten.
4 ->

5.How many pens do you have ?
e. No, I can`t.
5 ->


6, Read then answer the questions.
Hi.My name is LiLi. I`m ten years old. I`m from Singapore. I have many subjects
at school such as Maths , Informatics, Science…..and Music .I like Music very much
because I like to sing .I can speak Vietnamese but I can`t write it because it`s difficult.
1.What`s her name ?
_________________________________________

2.Where is she from ?
_________________________________________

3.Does she like Music?
_________________________________________

4.Why does she like Music?
_________________________________________

5.Can she write Vietnamese ?
_________________________________________


7. Read and complete. There is one example (0).
 A. watched   
B. listened
C. watered 

D. were
E. played
F. was

No_avatarf

"Sosoclarm" từ này sắp lại ntn vậy cô?

 
Gửi ý kiến