Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Loc Van Nguyen
Ngày gửi: 21h:49' 20-12-2021
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TRÀNG ĐỊNH
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

TRƯỜNG TH, THCS ĐỘI CẤN
NĂM HỌC 2021 - 2022


MÔN TIẾNG ANH ( Lớp 4 )
Ngày................tháng............năm 2021
Thời gian: 40 phút( Không kể thời gian giao đề )

Name:...........................................................
Class: 4.......School: Doi Can primary school.

Mark
Comments of teacher


I. LISTENING
Task 1. Listen and tick /.


1
/ A./
/ B. /2
/A. /
/B. /3
/A. /
/B. /4
/A. /
/B. /

Task 2. Listen and number the pictures. /
/
A./
/
B./
/
C. /
/
D. /

Task 3. Listen and match
/
A
/
B
/
C
/
D


II. READING AND WRITING
1.Read and write
This is my new friend. Her name is Linda. She is nine years old. She is from England. She is a pupil at Ha Noi International School. She likes music very much. She can play the guitar and sing many Vietnamese songs. She goes to the Music Club on Wednesdays.

1.Where is Linda from?
->______________________________________________________________
2.How old is she?
->______________________________________________________________
3.What can she do?
->______________________________________________________________
4.What does she do on Wednesdays?
->______________________________________________________________
2.Read and match
1. What nationality are you?

a. It’s on the second of May.

2. When’s your birthday?

b. I can swim.

3. What can you do?

c. It’s Tuesday.

4. What day is it today?

d. I’m American.


3. Read and circle
Hi. My name is Peter. I study at Oxford Primary School. It is in Oxford Street, London. I go to school from Monday to Friday. At school, I have English, Maths, Science, Music, Art, PE and IT. Music is my favourite subject.
It was Saturday yesterday. I was at home. In the morning, I played games with my friends on the Internet. In the afternoon, I played football. In the evening, I watched TV. I went to bed early.
1.Peter studies at ___________ School.
a. Oxford Primary
b. Oxford
c. London
2.His favourite subject is ___________.
a. Maths
b. Music
c. Science
3.Yesterday morning, he ___________ with his friends on the Internet.
a. played games
b. chatted
c. watched a video
4.Yesterday evening, he ___________.
a. played football
b. listened to music
c. watched TV
4.Look and write
1/
A: Where was Tom yesterday?
B: He was _________.
2/
A: Where was Linda yesterday?
B: She was __________.
3./A: Where were Phong and Nam yesterday?
B: They were ________.

5. Put the words in order.
1. dictation/ writing/ a/ Peter/is.
->______________________________________________________________?
2.a/ Mai/ puppet/ making/ is.
->______________________________________________________________?
3.to/ I/ music/ listening/am.
->______________________________________________________________?
III. SPEAKING
Task 1. Look, point and say.
Task 2. Listen and answer the questions.


KEYS
I. LISTENING
Task 1. Listen and tick /.
1.B
2.B
3.A
4.B

Task 2. Listen and number the pictures. /
1.D
2.A
3.C
4.B

Task 3. Listen and match
1.D
2.A
3.C
4.B

II. READING AND WRITING
1.Read and write
1. She’s from England/from England.
2.She is nine years old/ nine years old/ 9 years old.
3.She can play the guitar and sing many Vietnamese songs./ She can play the guitar and sing many Vietnamese songs.
4. She goes to the Music Club on Wednesdays./goes to the Music Club on Wednesdays.
2.Read and match
1.d
2.a
3.b
4.c

3. Read and circle
1
 
Gửi ý kiến