Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lư
Ngày gửi: 17h:42' 22-01-2019
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 1632
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT VĂN LÂM
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÌNH DÙ
HỌ TÊN: …………………………………..
LỚP : 4….
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4
NĂM HỌC 2016-2017
Thời gian: 40 phút


Skill
Listening
Reading
Writing
Speaking
Total

Mark


Comment

...........................................................................................................
...........................................................................................................


LISTENING
PART 1: Questions 1-4: Listen and match. There is one example.
Example: 0. You hear: `I want to see monkeys`. The answer is:
  
PART 2: Questions 5-8: Listen and tick A, B or C. There is one example.
Example: You hear: ‘Let’s go to the zoo. I want to see crocodiles’
0.
A.

B.

C. 5.
A.

B.

C.6.
A.

B.

C.7.
A.

B.

C.8.
A.

B.

C.PART 3 Questions 9-12: Listen and tick Right or Wrong
You hear a dialogue. Tick the box Right or Wrong according to what you heard.
RIGHT WRONG

Example: He is watching TV.
9. I want to see elephants.
10. It’s on the first of June .
11. Because I want to buy some bread.
12. She works in Dinh Du Primary School.
READING
PART 1 Questions 1-2
Look and read. Write the correct words next to their descriptions. There is one example.
0. It’s a pencil .

1. What does your mother do?
She’s a___________ . 
2. What’s your favorite food ?
It’s . 

PART 2 Questions 3-6
Read the passage and write the correct word next to numbers 3-6. You only need 4 words from the box. There is one example (0).

four happy doctor slimmer brother
Hi, my name is Hoa. There are (0) four people in my family: my parents, my brother and me. My father is a (3)............... He is forty-four. My mother is a teacher. She is forty-two. She is shorter than my father. Nam is my (4)............... He is fifteen years old. He is (5).................than me. He and I are students. I am nine. I am big and short. We are a (6)................ famiy.
PART 3 Questions 5-8
Read the text carefully.Tick (√) True or False. There is an example (0).
Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes from my parents. My friends get some new clothes their parents, too. We go to Tet market. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachers and friends, too. I love Tet very much.
TRUE FALSE
I get some new clothes from my sisters.
We eat very much fruit on Tet holiday.
We go to Tet market.
We eat nice drink.
We visit our grandparents, teachers and friends.
WRITING
PART 1 Questions 1- 4: Look at the pictures and the example (0).
 0. Spkpgini skipping

1. wkorer


_ _ _ _ _ _


 

2. aminals_ _ _ _ _ _ _

 

3. hpolstai

_ _ _ _ _ _ _ _

 

4. ejans

_ _ _ _ _PART 2 Questions 5 – 8. Order the words.

Example:  

_____________________________________

5.   
________________________________________
6.   
_____________________________________________

7  
__________________________________________

8.   
__________________________________________

PART 3 Questions 9– 10. Look at the pictures and the example(0).

Example: I have a new pair of shoes. They are red and comfortable.

9. Let’s go to the bookshop.I want to buy some .
10. My favorite drink
 
Gửi ý kiến