Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lư
Ngày gửi: 17h:44' 22-01-2019
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 2333
Số lượt thích: 0 người
Ma trận đề thi tiếng anh lớp 4 HK II
Kỹ năng
Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá
Mức/Điểm
Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %

Nghe

M1
M2
M3
M4
12 câu
3 điểm
30%


Listen and match
T-shirt, lucky money,books,tigers

2
0,5đ
2
0,5đ
Listen and tick A, B or C
Driving, phone number, chicken,
5 o’clock

1
0,25đ
2
0,5đ
1
0,25đListen and tick Right or Wrong
Elephants, Teachers’Day, bakery, worker

1
0,25đ
2
0,5đ
1
0,25đ


Đọc
Look and read. Write the correct words next to their descriptions
Teacher, chicken

2
0,5đ


10 câu
2,5 điểm
20%


Read the passage and write the correct word
Doctor,brother,slimmer,happy

1
0,25đ
2
0,5đ
1
0,25đRead the text carefully.Tick (√) True or False
Fruit, Tet market,food,visit
2
0,5đ

1
0,25đ
1
0,25đ


Viết
Order the letters to make a complete word
Worker, animals,hospital, jeans
2
0,5đ

1
0,25đ
1
0,25đ
10 câu
2,5 điểm
20%


Order the words to make a complete sentence
My mother.....nurse, I.....brother, what....up?, Let’s ......bakery

2
0,5đ
2
0,5đ
Read and write ONE word in each gap for each picture
Pens,milk

1
0,25đ
1
0,25đNói
Getting to know each other
What’s your name?, How do you spell your name?, What class are you in?
Can you tell about your mother?
1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ
8 câu
2 điểm
20%


Talking about familiar topic
Job, festival,food, drink

2
0,5đ
1
0,25đ
1
0,25đ


Tổng

5 – 12,5%
13– 32,5%
15 – 37,5%
7 – 17,5%PHÒNG GD & ĐT VĂN LÂM
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÌNH DÙ
HỌ TÊN: …………………………………..
LỚP : 4….
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4
NĂM HỌC 2016-2017
Thời gian: 40 phút


Skill
Listening
Reading
Writing
Speaking
Total

Mark


Comment

...........................................................................................................
...........................................................................................................


LISTENING
PART 1: Questions 1-4: Listen and match. There is one example.
Example: 0. You hear: `I want to see monkeys`. The answer is:
   
PART 2: Questions 5-8: Listen and tick A, B or C. There is one example.
Example: You hear: ‘Let’s go to the zoo. I want to see crocodiles’
0.
A.

B.

C. 5.
A.

B.

C.6.
A.

B.

C.7.
A.

B.

C.8.
A.

B.

C.PART 3 Questions 9-12: Listen and tick Right or Wrong
You hear a dialogue. Tick the box Right or Wrong according to what you heard.
RIGHT WRONG

Example: He is watching TV.
9. I want to see elephants.
10. It’s on the first of June .
11. Because I want to buy some bread.
12. She works in Dinh Du Primary School.
READING
PART 1 Questions 1-2
Look and read. Write the correct words next to their descriptions. There is one example.
0. It’s a pencil .

1. What does your mother do?
She’s a___________ . 
2. What’s your favorite food ?
It’s . 

PART 2 Questions
No_avatar

Lè lưỡi

No_avatarf

cho em file nghe được ko a?

No_avatar

cho mình file nghe đi bạn ơi

 

 
Gửi ý kiến