Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn đức lập
Ngày gửi: 14h:51' 18-04-2022
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 2002
Số lượt thích: 2 người (Bùi Thị Ngọc Hương, Trần Trâm Anh)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TIẾNG ANH – LỚP 4 NĂM HỌC: 2018 – 2019
Thời gian: 40 phút (không kể phát đề)
PART 1. LISTENING
Question 1. Listen and match. There is one example.

Question 2. Listen and tick A, B or C. There is one example.
Example:
I’m going to _______________ .
A. Ha Long Bay.
B. Phu Quoc Island. 
C. Nha Trang.
___________________________?
A. My brother is big.
B. Seven fifteen.
C. I like chicken.
_________________________ ?
A. Yes, please. I love apple juice.
B. No, I don’t. I like milk.
C. Lemonade is my favourite drink.
___________________________ .
Nam is older than his brother.
Nam is tall.
C. Nam is taller than his sister.
_________________________ ?
A. They’re 99.000 dong.
B. They’re 79.000 dong.
C. They’re 69.000 dong
Question 3. Listen and circle the correct picture. There is one example.
Example:
Do you eat _______________?
a. b. c.
What’s your phone number?
a. b. c.

0999 291 1960999 291 1950999 391 196


What animal do you want to see?
a. b. c.

Would you like to go ___________ this Sunday, Mai?
a. b. c.4. Would you like some ____________?
a. b. c.


PART 2. READING AND WRITING
Question 4: Circle the odd one out.
1.a. Monday b. timetable c. Tuesday d. Wednesday 2.a. January b. February c. Friday d. March 3.a. rice b. vegetable c. cake d. sweet shop 4.a. music b. medicine c. art d. science
Question 5: Read and complete .
When sing do party
Hoa: (1)…………...........….is Children’s Day ?
Lan: It’s on the first of June .
Hoa: What do you usually(2)……….................……?
Lan : We (3)……………............... and dance.
Hoa: Do you have a (4)…............………………?
Lan: Oh, yes.
Question 6 : Look and write.
I want to go to the (1)……………………………
Because I want to buy (2) ………………………...


I want to go to the (3)……………………………
Because I want to buy(4)………………………


Question 7: Reorder the words to make sentences.
1. is / factory / a / my / worker / uncle     ____________________________________. 2. a / in / car / he / works / factory    ____________________________________. 3. do / mother / your / does / what    ____________________________________? 4. work / she / does / where    ____________________________________? 5. brother / your / what / do / does    ____________________________________?
PART III. SPEAKING
1. Listen and repeat
2. Point, ask and answer

3. Listen and comment
4. Interview

 
Gửi ý kiến