Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ngô thị bảo trâm
Ngày gửi: 20h:46' 11-08-2018
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 1862
Số lượt thích: 0 người
Name:……………………………….
Class:…………
THETEST ENGLISH 4
School year:2018-2019
markExercise 1. (1 p) Circle the odd one out
1. A. work            B. morning            C. afternoon                D. evening
2. A. Monday      B. Tuesday            C. January                  D. Friday
3. A. Where        B. What                C. When                    D. o’clock
4. A.August        B. Match                C. May                        D.November
Exercise 2: (2 pts) choose the correct answer:
Hi, I’m Akio, nice to……… you.
A. like B. look C. meet D. miss
Where are you……….?
- I’m from Japan
A. on B. in C. about D. from
What is the……. today?
– It’s the first of May
A. date B. day C. week D. month
Can you play volleyball?
– Yes, I……..
A. do B. does C. can D. can’t
His hobby is ……….comics
A. read B. reading, C. ride D. riding
Jenny like………. dishes
A. cooking B. cook C. cooks D. eat
Playing football is my …………
A. subject B. hobby C. lesson D. homework
When is your birthday, Nam? – It’s ……….June
A. At B. in C. on D. from
Exercise 3: (2 pts) Arrange the sentences
1. is/Linda/from/Japan
(……………………………………………………..
2. you/are/Where/from/?
(………………………………………………………
3. in/school/My/is/Tokyo
(………………………………………………………
4. Nga/your/birthday/When/is/?
(……………………………………………………….

Exercise 4: Read and do the task:(2 pts)
My name is Nam. I am Vietnamese. My birthday is the thirty of October. I am in grade 4 in class 4A at Le Loi Primary School. I go to school from Monday to Friday. At school, I love English best. I can sing many English songs . My favorite sport is football. On the weekend, my friends and I usually play football on the field. We have a lot of fun together.
/
2.Read the passage again and anwer the question:
A, What’s his name?
…………………………………………………………………………………………………
B, What nationality is he?
…………………………………………………………………………………………………
C, When’s his birthday?
…………………………………………………………………………………………………
D, What class is he in?
…………………………………………………………………………………………………
Exercise 5. (3pts) Answer the questions:
1. What nationality are you?
…………………………………………………………………………………………………
2. Can you play the piano?
…………………………………………………………………………………………………
3. When is your birthday?
…………………………………………………………………………………………………

…the end and good luck…


ĐÁPÁN BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH 4 KÌ I
Nămhọc: 2018-2019
Exercise 1. (1 p) Circle the odd one out
Câu
1
2
3
4

Đápán
A
C
D
B

điểm
0.25
0.25
0.25
0.25

Exercise 2: (2 pts) choose the correct answer:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đápán
C
D
A
C
B
C
B
C

điểm
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Exercise 3: (2 pts) Arrange the sentences
1. is/Linda/from/Japan (linda is from japan
2. you/are/Where/from/? (where are you from
3. in/school/My/is/Tokyo (my school is in tokyo
4.Nga/your/birthday/When/is/?-> when is your birthday nga?
Exercise 4: Read and do the task:(2 pts)
My name is Nam. I am Vietnamese. My birthday is the thirty of October. I am in grade 4 in class 4A at Le Loi Primary School. I go to school from Monday to Friday. At
 
Gửi ý kiến